Ani laboratorní diagnostika se bez sester neobejde. Setkáváme se s nimi ve zdravotnických zařízeních, nemocnicích, poliklinikách, ordinacích a samostatných odběrových místnostech. Kromě jiného odebírají biologické vzorky, které pak procházejí vysoce specializovaným vyšetřením v laboratořích. Když v roce 1860 Angličanka šlechtického původu Florence Nightingaleová zakládala v londýnské Nemocnici sv. Tomáše první zdravotnickou školu v Anglii, stěží by ji napadlo, co všechno budou muset v dnešní době sestry umět, aby mohly vykonávat svoje náročné povolání.

Předsedkyně ICN doktorka Pamela Cipriano popsala záměr kampaně velmi důrazně: „Sestry poskytují péči a vedení při řešení globálních zdravotních problémů všude, často s velkým osobním rizikem. Jsou základní životní silou pro zdraví, ale zdravotnické systémy po celém světě zaostávají a nedokázaly si vážit, chránit, respektovat a investovat do tohoto vzácného zdroje. Svět mylně považoval sestry za samozřejmost a zacházel s nimi jako s neviditelným a nevyčerpatelným zdrojem. To se nyní musí zastavit v zájmu sester a globálního zdraví.“

Podle jejích slov je čas, aby činitelé s rozhodovací pravomocí podnikli rozhodné kroky k vybudování a optimalizaci trvalé, silné a udržitelné pracovní síly v ošetřovatelství. I letos rada ICN vydala sérii plakátů k Mezinárodnímu dni sester, které oslavují práci sester a Mezinárodní den sester. Vévodí jim stejný titulek, jako titulek celoročního programu – Naše sestry, naše budoucnost – a vy si je můžete stáhnout na webu The International Council of Nurses.

Všem sestrám, ošetřovatelkám a ošetřovatelům za jejich obětavou práci děkujeme!