Držíte v ruce žádanku na laboratorní vyšetření a vůbec netušíte, co všechny ty zkratky znamenají. Na jeden klik teď můžete najít vysvětlení na nekomerčním vzdělávacím portálu. Vyšlo v novinách Náš region Praha.

Projekt LabTestsOnline vznikl v roce 2001 v USA jako program pro pacienty, aby lépe pochopili a orientovali se v laboratorních vyšetřeních nejen při nemoci, ale též při preventivních programech. V současné době je provozován v 17 zemích po celém světě. Právě nyní spouštíme jeho novou verzi, která
bude uživatelsky ještě jednodušší a srozumitelnější. Věříme, že tento dárek přijmou naši návštěvníci s radostí a adresa www.labtestsonline.cz
(www.laboratornitesty.cz) pro ně nadále zůstane pravidelným zdrojem důvěryhodných informací.