Nabízíme vám autorizované zdroje informací, které se týkají šíření onemocnění COVID-19. Věříme, že vám uvedené odkazy pomohou zodpovědět vaše otázky a udělat si vlastní názor nezávisle na poplašných zprávách některých médií.
Nová terminologie:
Název nového onemocnění: Na jednání WHO dne 11. 2. 2020 bylo rozhodnuto, že onemocnění, které nový koronavirus SARS-CoV-2 způsobuje, se bude jmenovat „COVID-2019“. 
Původce: SARS-CoV-2 je nový koronavirus (původně označen 2019-nCoV)
Odkazy:
  • Informace a doporučení pro občany České republiky pravidelně vydává Ministerstvo zdravotnictví zde: http://www.mzcr.cz/
  • Otázky a odpovědi k šíření koronaviru, jak se chránit, jak se testuje, co dělat při nákaze, jak se chovat po příjezdu z postižených oblastí atd. najdete také na stránkách MZ přímo zde: http://www.mzcr.cz/
  • Aktuální informace k problematice koronaviru pravidelně zveřejňuje také Státní zdravotní ústav: http://www.szu.cz/
  • Světová zdravotnická organizace (WHO) průběžně vydává aktuální informace a doporučení. Můžete je získat zde: WHO 

  • Další informace na stránkách Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí: ECDC

  • Státní zdravotní ústav zřídil informační linku, na kterou se mohou občané obrátit, pokud potřebují poradit v souvislosti s koronavirem. Funguje nonstop.                            Infolinka: +420 724 810 106; 725 191 367

 

Prevence:

Obecně platná pro nákazy přenášené kapénkami či kontaktem • vyhnout se úzkému kontaktu s lidmi s akutním respiračním onemocněním • často si mýt ruce, zejména při přímém kontaktu s nemocnými nebo v jejich okolí • dodržovat zásady bezpečné manipulace a kontaktu s divokými, hospodářskými i domácími zvířaty • lidé s akutním respiračním onemocněním by měli dodržovat „etiketu kašle“ – dostatečná vzdálenost od jiných osob, krýt ústa a nos kapesníkem (kašlat a kýchat případně do rukávu), mýt si často ruce vodou a mýdlem; pokud nejsou dostupné, lze použít dezinfekční gely na bázi alkoholu