Ministerstvo zdravotnictví vydalo algoritmus k organizaci ošetření, laboratorního vyšetření a předávání informací v případě pacientů s možnou nákazou SARS-CoV-2

Dokument zahrnuje kritéria hodnocení onemocnění COVID-19, v jakých případech testovat,  kam vzorek odesílat, koho informovat o výsledcích a co dělat s pacientem s pozitivním výsledkem onemocnění COVID-19.