Naděje dožití se zlepšila ve všech 77 okresech. Během posledních 13 let se zvýšila očekávaná délka života u mužů o 3,6 roku a u žen o 2,9 roku.

Pokud se dívky narodily mezi roky 2014 - 2018, mohou očekávat délku života průměrně o 5,9 roku vyšší než muži narození ve stejném období. 

V jaké okrese se žije nejdéle? A v jakém naopak nejkratší dobu? To si můžete přečíst v přiloženém dokumentu, který zpracoval Český statistický úřad. Dokument