Na zdravotní péči o osoby ve věku 65 a více let připadají dlouhodobě dvě pětiny celkových výdajů zdravotních pojišťoven. V roce 2019 to bylo 132 mld. Kč, tedy 43 % z celkových výdajů. Podle Českého statistického úřadu byly průměrné roční výdaje na jednoho seniora ve věku 65–84 let bezmála 60 tis. Kč.

Největší část výdajů zdravotních pojišťoven vydaných na léčbu seniorů putovala na léčbu nemocí oběhové soustavy (19,6 mld. Kč). Osoby ve věku 65 a více let spotřebovaly bezmála sedm desetin z celkových výdajů pojišťoven na léčbu těchto onemocnění. V průměru na každou osobu ve věku 65 a více let vydaly zdravotní pojišťovny na léčbu této diagnózy 9 tis. Kč, ve věkové skupině 85+ to bylo dokonce 16,1 tis. Kč.Za léčbu novotvarů u seniorů vydaly zdravotní pojišťovny v roce 2019 téměř 13 mld. Kč, což odpovídá 6 tis. Kč na jednoho pojištěnce. Průměrné výdaje na obyvatele na léčbu novotvarů rostou do věku 74 let, u starších seniorů jsou již nižší. Na nemoci močové a pohlavní soustavy (vyjma zhoubných nádorů) směřovalo 8,6 mld. Kč, tedy 4 tis. Kč na jednoho pojištěnce. Jak v případě novotvarů, tak i nemocí močové a pohlavní soustavy si léčba seniorů vyžádala zhruba polovinu z celkových výdajů zdravotních pojišťoven na uvedené dvě skupiny diagnóz.

Průměrné výdaje zdravotních pojišťoven na jednoho obyvatele 65+ u nejnákladnějších diagnóz (tis. Kč, 2019)

Průměrné výdaje zdravotních pojišťoven na jednoho obyvatele 65+ u nejnákladnějších diagnóz (tis. Kč, 2019)

Nejmenší částky v seniorské populaci stojí zdravotní pojišťovny ženy ve věkové kategorii 65–69 let. Péče o ně stála v roce 2019 v průměru 44 tis. Kč na osobu. Nejnákladnější byla péče o muže ve věku 85–89 let, na něž pojišťovny vynaložily průměrně 84,4 tis. Kč na osobu. Ve většině seniorských věkových skupin s výjimkou těch nejstarších nad 90 let jsou průměrné výdaje pojišťoven na jednu ženu nižší než průměrné výdaje na jednoho muže.

zdroj: https://www.statistikaamy.cz/2022/05/25/zdravi-leky-nemoci