12 způsobů, jak omezit riziko rakoviny

Ke vzniku rakoviny může dojít u kohokoli, ale někteří lidé jsou více ohroženi z důvodu behaviorálních nebo environmentálních faktorů (ti, kteří kouří tabák, pijí alkohol, mají nadváhu nebo jsou obézní, stravují se nezdravě, vedou sedavý způsob života nebo jsou vystaveni určitým infekcím, záření či chemickým látkám, jež způsobují rakovinu). Jen málo lidí má vysoké vrozené riziko vzniku rakoviny.

Evropský kodex proti rakovině objasňuje, co mohou lidé udělat pro sebe a svou rodinu, aby snížili riziko, že u nich dojde ke vzniku rakoviny. Tato doporučení vycházejí z nejlepších dostupných vědeckých důkazů. Přestože můžete riziko vzniku rakoviny snížit, určité riziko bude existovat vždy. Pokud by všichni dodržovali veškerá doporučení obsažená v Evropském kodexu proti rakovině, mohlo by se předejít přibližně jedné polovině všech jejích případů. 

 1. Nekuřte. Neužívejte žádnou formu tabáku. 
 2. Udržujte doma nekuřácké prostředí. Podporujte nekuřáckou politiku na svém pracovišti. 
 3. Udržujte si zdravou tělesnou hmotnost. 
 4. Buďte v každodenním životě fyzicky aktivní. Omezte dobu strávenou sezením.
 5. Stravujte se zdravě: Jezte hodně celozrnných potravin, luštěnin, zeleniny a ovoce. 
  1. Omezte vysoce kalorické potraviny (potraviny s vysokým obsahem cukrů nebo tuků) a vyhýbejte se slazeným nápojům.
  2. Vyhýbejte se zpracovaným masným výrobkům, omezte červené maso a potraviny s vysokým obsahem soli. 
 6. Pokud pijete alkohol, ať již jakéhokoli druhu, omezte jeho spotřebu. V zájmu prevence rakoviny je lepší alkohol nepít. 
 7. Vyhýbejte se přílišnému slunění, zejména v případě dětí. Používejte ochranu proti slunci. Nepoužívejte solária. 
 8. Na pracovišti se dodržováním pravidel bezpečnosti práce chraňte před látkami způsobujícími rakovinu. 
 9. Zjistěte, zda nejste ve vašem domově vystaveni záření pocházejícímu z přirozeně vysokých úrovní radonu. Snažte se vysoké úrovně radonu snížit. 
 10. Pro ženy:
  1. Kojení snižuje riziko výskytu rakoviny u matky. Je-li to možné, kojte své dítě.
  2. Hormonální substituční terapie zvyšuje riziko některých typů rakoviny.
  3. Omezte používání hormonální substituční terapie.
 11. Zajistěte, aby se vaše děti účastnily očkovacích programů proti:
  1. hepatitidě B (pro novorozence)
  2. lidskému papilomaviru (HPV) (pro dívky).
 12. Účastněte se organizovaných screeningových programů zaměřených na: 
  1. rakovinu tlustého střeva a konečníku (muži a ženy)
  2. rakovinu prsu (ženy)
  3. rakovinu děložního čípku (ženy).

 

Evropský kodex proti rakovině se zaměřuje na kroky, které mohou podniknout jednotliví občané s cílem pomoci předcházet rakovině.

Pro úspěšnou prevenci rakoviny je zapotřebí, aby byly tyto jednotlivé kroky podpořeny vládními politikami a opatřeními.

 

zdroj: https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/cs/