Přinášíme vám přehled biochemických a hematologických testů, které mají význam pro posouzení průběhu onemocnění covid-19 a jeho závažnosti.

Pro diagnostiku onemocnění je třeba mikrobiologické vyšetření – průkaz RNA viru, antigenu viru nebo protilátek proti viru SARS-CoV-2 (protilátky neukazují časné onemocnění). Sledování hematologických a biochemických testů u pacientů s nemocí covid-19 umožňuje: 

  • posoudit stupeň a závažnost nemoci, 
  • prognózu jejího vývoje, 
  • monitorovat její průběh. Následující tabulka shrnuje vyšetření doporučená pro sledování pacientů s covid-19 a změny u nemocných.

Vyšetření parametrů krevního obrazu je pro monitorování covid-19 základní. Změna počtu leukocytů patří k typickým nálezům pro tuto chorobu, stejně tak pokles počtu eozinofilů. Ten, společně se zvýšením počtu neutrofilů, ukazuje možný nepříznivý trend vývoje.
Trombocyty společně s dalšími parametry koagulace, jsou k monitorování choroby důležité, zejména pro jejich schopnost posoudit závažnost nemoci.
Zvýšení hodnot ukazatelů zánětu jsou dalším typickým nálezem pro pacienty s covid-19. Prokalcitonin navíc může detekovat výskyt druhotných bakteriálních infekcí.
Klíčové ke sledování průběhu choroby je vyšetření acidobazické rovnováhy a krevních plynů.
Pacienti s covid-19 mají častý výskyt zvýšených kardiálních markerů. Může jít nejen o příznak akutního koronárního syndromu, ale i o nespecifické zvýšení, takže výsledky vyžadují opatrnou interpretaci. Detailní studie ukazují, že zvyšování troponinu u těchto pacientů úměrně zvyšuje riziko mortality. Při hodnocení kardiálních markerů je nezbytné pečlivé zohlednění použité metody.
Nezbytné je sledování a hodnocení markerů ledvinových (kreatinin, urea) a jaterních funkcí (ALT, bilirubin). Nejčastěji jsou z klasických biochemických analytů registrovány změny hodnot LD a albuminu. Obojí mohou detekovat zvýšení rizika těžkého průběhu choroby.Četnost změn hodnot různých markerů k monitorování covid-19 ukazuje tabulka, založená na datech belgických pacientů.

Z tohoto pohledu jsou zvlášť důležitá stanovení D-dimeru, feritinu, CRP, počtu eozinofilů, fibrinogenu a LD.

Časový průběh hodnot analytů ukazuje komplexnější pohled na existenci časných a pozdních markerů:

Sledování doporučených analytů dává možnost snadného rozlišení mírného a silného průběhu choroby včetně předpovědi výsledku léčby i případného úmrtí pacienta:

Autor: RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D. z Ústavu klinické biochemie a diagnostiky LF UK a FN v Hradci Králové.