Pomáháme zvyšovat zdravotní gramotnost v České republice
„15 let Lab Tests Online – Jsme průkopníky v internetovém světě spolehlivých zdravotnických informací“

 „Lékaři potřebují vzdělaného pacienta, protože jen takový dovede dosáhnout lepších výsledků v léčbě a tím pádem získat dobrou prognózu svého onemocnění. Vidím Lab Tests Online jako světlo propojující zdravotníka v ordinaci s pacientem a umožňující, aby pacient mohl pro sebe něco více udělat,“ zaznělo v Karolinu na tiskové konferenci u příležitosti oslav 15. výročí spuštění české verze informačního portálu www.labtestsonline.cz. Správnost jeho obsahu garantuje Česká lékařská společnost, a proto právě z úst jejích představitelů zazněla výzva k podpoře všech aktivit, které zvyšují zdravotní gramotnost.“ Jako vhodný zdroj doporučili projekt Lab Tests Online.

Projekt Lab Tests Online vznikl v roce 2001 v USA jako program pro pacienty, aby se lépe orientovali v laboratorních vyšetřeních nejen při nemoci, ale též při preventivních programech. V současné době je provozován v 10 zemích po celém světě, v České republice je dostupný na www.laboratornitesty.cz nebo www.labtestsonline.cz.

Slavnostní zahájení provozu české verze webových stránek proběhlo 10. října 2008. Během patnácti let prošly stránky obrovským vývojem. Nyní zde návštěvník najde vysvětlení k více než 300 laboratorním testům, detailní popis 180 nemocí a vysvětlení ke screeningovým programům pro všechny věkové kategorie.

Návštěvníci zde získají odpovědi na otázky: Proč se nechat vyšetřit, jak se na odběr připravit, co je vyšetřováno, co výsledek znamená. Své místo zde mají nejčastěji kladené otázky a slovník pojmů. Odbornost a aktuálnost obsahu garantuje Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP. Proto se stal www.labtestsonline.cz během svého 15letého fungování pomocníkem nejen pacientů, ale i lékařů ze všech oborů.

Bojujeme proti dezinformacím

„Ve světle obrovského rozvoje internetu a dostupnosti zdravotnických informací je neustále třeba lidem vysvětlovat, že množství z těchto informací je zavádějících, neúplných nebo záměrně klamavých. Proto poskytujeme informace založené na moderních výsledcích medicíny, a ne na cílech reklamního byznysu,“ uvádí prof. MUDr. Tomáš Zima, zakládající člen projektu Lab Tests Online.

„Návštěvník zde nenajde reklamy a ani doporučení týkající se podvodných vyšetřovacích a léčebných metod,“ říká neúnavný bojovník za osvětu prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN a předseda rady Lab Tests Online.  „Během posledních let jsem byl prostřednictví webu LabTestsOnline.cz mnohokrát tázán na problematiku parazitů, těžkých kovů, streptokoků, toxinů, překyselení nebo detoxikaci organismu. Když vidím, kolik lidí věří podvodníkům a ziskuchtivým firmám, znovu si uvědomuji, jak je zdravotní gramotnost nesmírně důležitá.“          

Naše spolupráce s médii

Naši přední odborníci jsou připraveni zodpovědět otázky týkající se diagnostiky nejrůznějších onemocnění, seznamovat veřejnost s novinkami v oblasti testování, případně poskytnout rozhovor na aktuální téma v oblasti zdravotnictví. Snahou projektu Lab Tests Online je nabídnout důvěryhodný zdroj informací, ke kterému si najdou cestu všichni, kteří se zajímají o své zdraví.

 

O významu zdravotní gramotnosti a roli Lab Tests Online na konferenci promluvili:

•  prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

člen výboru České společnosti klinické biochemie ČLS JEP, člen Rady LabTestsOnline.cz                  

• Ing. Zdeněk Kabátek

ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny

•  prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

předseda České lékařské společnosti JEP                                       

•  prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

člen výboru České internistické společnosti,

člen výboru České diabetologické společnosti ČLS JEP

• prof. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D.
člen výboru České společnosti pro aterosklerózu

Účastníky konference také pozdravili a význam projektu Lab Tests Online ocenili prof. Tomris Ozben, president 2022-2023 European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine a prof. Khosrow Adeli, president IFCC .

Ing. Zdeněk Kabátek. „Zdravotní gramotnost vnímáme jako prioritu. Je velmi důležité, když má pacient k dispozici místo, kde si může o své nemoci zjistit vše, co potřebuje nebo čemu nerozuměl. Obrovský význam Lab Tests Online spatřujeme i v jeho pomoci lékařům. Protože v dnešní uspěchané době nemá lékař vždy prostor detailně poučit pacienta a vysvětlit mu výsledky všech laboratorních testů, důvody dalších vyšetření a případných zákroků. Lab Tests Online je proto přínosem pro pacienty, jejich rodiny i pro odbornou veřejnost.“

 

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. „Podle posledního průzkumu M-POHL, který proběhl v roce 2020 a porovnával úroveň zdravotní gramotnosti v České republice se stavem roku 2015, jsme se z těch dolních příček posunuli o něco nahoru. Nicméně ke špičce máme ještě hodně daleko. Proto je třeba každou aktivitu vedoucí ke zvýšení zdravotní gramotnosti rozvíjet. A uvítám také širší propojení portálu LabTestsOnline.cz s národním zdravotnickým portálem NZIP, kde je naše Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně odborným garantem obsahu.“

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. „Jsem více než 45 let ve zdravotnictví, denně přicházím do styku s pacienty a uvědomuji si, co všechno musím vysvětlit pacientovi, ale také to, na co mám čas a na co čas nemám. Pro nás znamená Lab Tests Online pomocníka především v oblasti edukace pacienta a tím pádem podporu jeho spolupráce. Tento projekt je klasickou ukázkou, že si pacient může kliknout na nějaký test a podívat, co znamená. Pak přichází do ordinace s vědomím, že se chce zeptat na něco víc, co s tím a jaká bude další cesta. A tady se ukazuje, jak tento projekt pomáha. Že to je skutečně pomoc zdravotníkům, kteří jsou trvale v kontaktu s pacienty. My potřebujeme vzdělaného pacienta, protože jen takový dovede dosáhnout lepších výsledků v léčbě a tím pádem i získat dobrou prognózu svého chronického onemocnění, třeba jako je diabetes. Vidím Lab Tests Online jako světlo propojující zdravotníka v ordinaci s pacientem a umožňující, aby pacient mohl pro sebe něco více udělat.“