Kde by dnes byl celý svět bez laboratorní diagnostiky?

Stačí se podívat necelé tři roky zpět, kdy doslova celou naši planetu začala zaplavovat neznámá nemoc, která měla pro nakažené katastrofální následky. Moderní laboratorní medicína dokázala velmi rychle definovat neznámou infekci a identifikovat nakažené. Bez přehánění – laboratorní diagnostika zachránila svět a chrání ho dál. Je v zájmu nás všech o ní vědět co nejvíce! Tento cíl pomáhá naplnit mezinárodní neziskový projekt Lab Tests Online, který v těchto dnech slaví 15 let svého působení v České republice.

Světová zdravotnická organizace WHO v únoru 2023 představila Rezoluci k posílení kapacity pro včasnou diagnostiku, která byla v květnu 2023 přijata WHA (World Health Assembly): Jen málo zemí má národní strategický plán diagnostiky. Mezi zeměmi s vysokými příjmy a zeměmi s nízkými a středními příjmy je výrazný rozdíl, ale nevyvratitelným faktem zůstává, že diagnostika in vitro ovlivňuje 66 % veškerého klinického rozhodování o dalším osudu pacienta, přestože představuje pouze přibližně 2 % celkových výdajů na zdravotní péči. Hodnota diagnostiky je odvozena od hodnoty informací, které poskytuje, a rozhodnutí, která umožňuje: díky preventivním programům předcházet vzniku a rozvoji onemocnění, určit vhodnou a cílenou léčbu, zkrátit délku hospitalizace a v urgentních případech pomáhat při zachraňování životů.

Projekt Lab Tests Online prostřednictvím informačního webu www.labtestsonline.cz zajišťuje podporu laboratorní medicíny šířením důvěryhodných informací. Návštěvníci zde získají odpovědi na otázky: Proč se nechat vyšetřit, jak se na odběr připravit, co je vyšetřováno, co výsledek znamená. Své místo zde mají nejčastěji kladené otázky a slovník pojmů. Odbornost a aktuálnost obsahu garantuje Česká společnost klinické biochemie (ČSKB). Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., předseda rady Lab Tests Online, uvádí: „Veškeré informace vycházejí ze světové medicínské literatury, proto nejsou jen názorem jednoho odborníka, ale jsou to trendy moderní zdravotní péče. Proto se stal www.labtestsonline.cz během svého 15letého fungování pomocníkem nejen pacientů, ale i lékařů ze všech oborů.“

Není náhodou, že setkání významných představitelů českého zdravotnictví a laboratorní medicíny u příležitosti oslav 15. výročí Lab Tests Online proběhne ten samý den a na tom samém místě, jako sympozium CELME 2023, na které zavítají světoví odborníci, aby sdíleli nové způsoby řešení finančních, kvalitativních a organizačních problémů, kterým nyní musí laboratorní medicína čelit. Jak říká předsedající, profesor Tomáš Zima: „Připojte se k nám, jen tehdy, pokud jste připraveni dovést svou laboratoř na úroveň „světové třídy“. Řečníci CELME jsou připraveni vám pomoci.“

Slavnostní prostory Karolina budou 12. října 2023 svědky propojení jednoho světa, jehož základním cílem je pomáhat lidem žít plnohodnotný život ve zdraví.

Za podpory Ministerstva zdravotnictví, pod záštitou ministra zdravotnictví Vlastimila Válka.