Další název:
Norwalský virus, virus zimního zvracení
Oficiální název:
Norovirus

Úvod

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Norovirus je rod RNA virů způsobující infekci gastrointestinálního traktu člověka. Tato infekce obvykle vede ke gastroenteritidě, podrážděnému žaludku i střevům, a ačkoliv nemá nic společného s chřipkou, bývá také někdy označována jako ″střevní chřipka″. Mezi charakteristické projevy infekce patří průjmy, zvracení, bolest žaludku a nevolnost.

Norovirus je vysoce nakažlivý vzhledem k nízké infekční dávce (10-100 částic). Zdrojem nákazy bývá nejčastěji fekálně kontaminovaná voda nebo potrava, a dále také kontakt s kontaminovanými předměty nebo infikovanou osobou. Ta bývá přitom zdrojem infekce i mimo dobu trvání příznaků, a to jak před jejich začátkem tak i (až dva týdny) po jejich odeznění. Je také popsán přenos aerosolem vzniklým při zvracení infikované osoby. Nejrychleji se Norovirus šíří v místech s nižší úrovní hygieny, kde jsou lidé v těsném kontaktu. Těmi mohou být např. centra denní péče, pečovatelské domy, studentské koleje, školy nebo výletní lodě.

Institut ve Spojených státech amerických, Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí, uvádí, že Norovirus způsobuje v zemi každý rok onemocnění asi u 20 miliónů lidí. V USA je také považován za nejčastější infekční agens přenášené z potravin nebo agens nejčastěji způsobující akutní průjmy u zdravých dospělých lidí.  

V České republice mají norovirové infekce průměrnou incidenci 24/100 000 obyvatel a uvádí se, že toto onemocnění je výrazně poddiagnostikováno. Největší zaznamenaná epidemie v ČR proběhla v květnu 2015 na Praze 6 – Dejvice, kdy se z kontaminované pitné vody ve vodovodním řádu mohlo odhadem nakazit až 11 000 lidí.

Většina infekcí noroviry probíhá mírně. Avšak u malých dětí, seniorů nebo lidí s jiným onemocněním popř. oslabenou imunitou může být průběh závažnější. K hospitalizacím pacientů však dochází výjimečně při komplikacích jako je dehydratace, kdy bez léčby může následně dojít i k úmrtí. Adaptivní imunita po prodělané infekci nevzniká a člověk může onemocnění noroviry prodělat opakovaně.

Klinické příznaky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Klinické příznaky infekce noroviry se zpravidla objevují po 12 až 48 hod. a většinou přetrvávají v rozmezí jednoho až tří dní. Nejčastěji je zahrnuje:

průjem a zvracení

• nevolnost

• bolest břicha

• bolest hlavy a těla

• horečka

Průjem a/nebo zvracení může proběhnout několikrát za den, což může vést k dehydrataci projevující se suchými rty, závratěmi nebo méně častým močením. Dehydratace je závažná komplikace hlavně u malých dětí, seniorů nebo lidí s jiným onemocněním.

Diagnostika

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Důvodné podezření na infekci noroviry bývá mnohdy stanoveno již podle klinických příznaků, jejich závažnosti, délky trvání nebo uvedení nedávného způsobu stravování. Laboratorní testy se tak většinou neprovádějí, nejedná-li se o osoby s rizikem komplikací nebo osoby, kde klinické projevy infekce:

• probíhají závažně nebo déle než několik dní

• odpovídají sice infekci noroviry, ale zároveň naznačují souvislost s jiným

  infekčním agens, které je potřeba přesně vyšetřit

• postihují více jedinců jako součást malých i větších epidemii

Laboratorní vyšetření je také prováděno na základě podnětu orgánů ochrany veřejného zdraví. V případě průkazu norovirů jsou pak těmito orgány stanovena opatření, která mají za cíl sledovat a eliminovat další šíření infekce.

Noroviry se prokazují různými testy ze vzorku čerstvé stolice a na základě diagnostické úvahy lze využít i některá pomocná vyšetření. Významné je:

• vyšetření panelu gastrointestinálních patogenů – zahrnuje vyšetření běžných

  gastrointestinálních patogenů, a to bakterií, virů a parazitů na základě průkazu

  specifických sekvencí jejich nukleových kyseliny (DNA nebo RNA)  

• RT-PCR (polymerázová řetězová reakce s využitím reverzní transkriptázy) –

  prokazuje specificky RNA norovirů, je preferovanou a doporučovanou

  vyšetřovací metodou      

• kultivační vyšetření – prokazuje bakteriální střevní patogeny, jako je např.

  Salmonella nebo Shigella způsobující obdobné klinické projevy infekce jako

  noroviry

• průkaz leukocytů – přítomnost leukocytů ve stolici nebývá pro infekce noroviry

   typická, ale naznačuje bakteriální nebo parazitární etiologii onemocnění

• parazitologické vyšetření stolice – detekuje parazitární původce onemocnění,

  jehož symptomatologie je obdobná norovirové infekci, je významné zejména  

  u cestovatelů, kteří se vracejí z oblastí tropů a subtropů.    

• průkaz okultního krvácení – okultní krvácení se u norovirových infekcí

   nevyskytuje, ale jeho průkaz napomáhá diagnostikovat infekce, u kterých je

   krev ve stolici přítomna

U infekcí s těžkým průběhem, kdy má postižený např. horečku nebo je dehydratován se dále vyšetřuje:

• hemokultura – prokazuje bakteriální infekci krve

• základní metabolický panel a elektrolyty – monitoruje koncentrace sodných a

  draselných iontů a acidobazickou rovnováhu ke kontrole správné funkce

  orgánů

• krevní obraz – posun různých krevních elementů mimo normu přináší různé

  informace, např. vyšší počet leukocytů naznačuje bakteriální infekci  

Prevence infekce

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Norovirus je vysoce nakažlivé agens, které je infikovaným jedincem vylučováno nejvíce během doby trvání klinických příznaků, zároveň však i před jejich nástupem nebo až dva týdny po jejich odeznění. K prevenci šíření infekce přispívá:

• dodržování správné hygieny rukou, a to zejména po použití toalety, při

   přebalování dětí, přípravě pokrmů, apod.

• zamezení pití vody z nejasného zdroje nebo konzumace pokrmů, které

  připravovala osoba nedávno projevující příznaky norovirové infekce

• důkladné omývání zeleniny, ovoce a konzumace kvalitně tepelně upravených   

   pokrmů

• desinfekce prostředí (zejména toalety, koupelny) prostředky s deklarovanou účinností na neobalené viry s obsahem etanolu 70% a více, případně přípravky na bázi chloru

• izolace v domácím prostředí

Léčba

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Infekce noroviry zřídka vyžaduje léčbu nad rámec podpůrné péče, která zahrnuje zejména příjem dostatečného množství tekutin a odpočinku. U osob bez dalších onemocnění infekce zpravidla odezní během několika dní.

U malých dětí nebo starších osob mohou být podány léky proti průjmům. Při zhoršení stavu, zejména hrozí-li dehydratace je někdy nutná hospitalizace, kdy se následně podávají rehydratační roztoky v infuzích.

Zdroje

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Kirby, A. and Iturriza-Gómara, M. (2012). Norovirus Diagnostics. Medscape. Available online at https://www.medscape.com/viewarticle/763158_2. Accessed March 2017.

(Updated 2013 June 3). Preventing Norovirus Outbreaks. Centers for Disease Control and Prevention. Available online at https://www.cdc.gov/vitalsigns/norovirus/index.html. Accessed March 2017.

(Reviewed 2016 June 24). Norovirus, Transmission. Centers for Disease Control and Prevention Available online at https://www.cdc.gov/norovirus/about/transmission.html. Accessed March 2017.

(Reviewed 2016 June 24). Specimen Collection. Centers for Disease Control and Prevention. Available online at https://www.cdc.gov/norovirus/lab-testing/collection.html. Accessed March 2017.

(Reviewed 2016 June 24). Norovirus, Symptoms. Centers for Disease Control and Prevention. Available online at https://www.cdc.gov/norovirus/about/symptoms.html. Accessed March 2017.

(Updated 2016 July 15). Preventing Norovirus Infection. Centers for Disease Control and Prevention. Available online at https://www.cdc.gov/norovirus/preventing-infection.html. Accessed March 2017.

(Updated 2016 August 3). Norovirus. Centers for Disease Control and Prevention. Available online at https://www.cdc.gov/norovirus/index.html. Accessed March 2017.

(Updated 2016 December 28). Reporting and Surveillance for Norovirus. Centers for Disease Control and Prevention. Available online at https://www.cdc.gov/norovirus/reporting/index.html. Accessed March 2017.

(Updated 2017 January 31). Norvirus Infections. MedlinePlus. Available online at https://medlineplus.gov/norovirusinfections.html. Accessed March 2017.

(Updated 2017 February 1). Norovirus, Diagnostic Methods. Centers for Disease Control and Prevention. Available online at https://www.cdc.gov/norovirus/lab-testing/diagnostic.html. Accessed March 2017.

(Updated 2017 November 13). Prevent the Spread of Norovirus. Centers for Disease Control and Prevention. Available online at https://www.cdc.gov/features/norovirus/index.html. Accessed March 2017.

Mayo Clinic Staff. (2017 November 17). Norovirus Infection, Mayo Clinic. Available online at https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/norovirus/symptoms-causes/syc-20355296. Accessed March 2017.

(Updated 2017 February 1). Norovirus, Laboratory Diagnosis and Treatment. Centers for Disease Control and Prevention. Available online at https://www.cdc.gov/norovirus/hcp/diagnosis-treatment.html. Accessed March 2017.

Lin, B. (Updated 2018 January 9). Viral Gastroenteritis Workup. Medscape. Available online at https://emedicine.medscape.com/article/176515-workup. Accessed March 2017.

Rifai, Nader. (© 2018). Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 6th Edition: Elsevier, Amsterdam, Netherlands. Pp 1741.

(© 2018). Gastrointestinal Viral Panel by PCR. ARUP Laboratories. Available online at http://ltd.aruplab.com/Tests/Pub/2013577. Accessed March 2017.

(© 2018). Norovirus Group 1 and 2 Detection by RT-PCR. ARUP Laboratories. Available online at https://www.aruplab.com/tests/0051281. Accessed March 2017.

Tento článek byl naposledy aktualizován 3. prosince 2020.