Oficiální název:
Inhibin A, Inhibin B

Ve zkratce

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč testovat?  

Pomůže při stanovení diagnózy nádoru vaječníku, společně se stanovením hladiny CA-125 a hodnocení efektu léčby a odhalení eventuální recidivy nádoru vaječníku po skončení léčby.

Kdy se nechat testovat?

Při podezření na možný nádor vaječníku, dále před zahájením léčby, během a po skončení léčby nádoru z buněk granulózy či mucinózního epiteliálního nádoru.

Požadovaný vzorek?

Odběr krve z periferní žíly.

Příprava testu?

Žádná.

Co je testováno?

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Inhibin A a inhibin B jsou hormony spojené s reprodukcí a rozvojem oocytů (nezralá vajíčka) ve vaječnících ženy a za normálních okolností jsou produkovány placentou během těhotenství. Mimo to, mohou být inhibin A a B produkovány určitými typy nádorů vaječníků a jejich zvýšené hladiny tak mohou znamenat přítomnost těchto typů nádoru (tumory z buněk granulózy nebo mucinózní epiteliální nádory). Hormony inhibin A a inhibin B tak mohou sloužit jako nádorové markery, nicméně jen v některých případech.

Výzkum inhibinu A a B byl prováděn převážně u postmenopauzálních žen, které mají fyziologicky nízkou až neměřitelnou hladinu těchto hormonů. Hladiny inhibinu A a B bývají vyšší u premenopauzálních žen a mění se během menstruačního cyklu, proto může být velmi obtížné správně interpretovat hodnotu inhibinu A a inhibinu B u žen před menopauzou.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je test využíván?

Test hladiny inhibinu A a inhibinu B může být proveden společně se stanovení hodnoty CA-125 a může pomoci při stanovení diagnózy nádoru vaječníku, včetně vzácnějším typů jako tumory z buněk granulózy nebo mucinózní epiteliální nádory).

Pokud je hladina inhibinu A a/nebo inhibinu B zvýšena ještě před zahájením léčby, může být test využíván k monitoraci léčebného efektu. Po skončení léčby pak může test odhalit návrat onemocnění.

Kdy test objednat?

Test inhibinu A a B může být lékařem ordinován, pokud je u ženy nalezena nádorová masa v pánvi a existuje podezření na nádor vaječníku a dále v případě, že je již diagnostikován tumor z buněk granulózy nebo mucinózní epiteliální nádor před zahájením léčby.

Jaký je význam výsledku testu?

Výsledek testi inhibinu A a B je třeba interpretovat v kontextu osobní zdravotní historie a výsledku další testů, jak například CA-125.

Pokud je zjištěna přítomnost tkáňové masy v pánvi a zároveň je zvýšena hladina inhibinu A a B a/nebo CA-125, nemusí to ještě znamenat přítomnost nádoru vaječníku. Tu je jednoznačně nutné potvrdit či vyvrátit mikroskopickým vyšetřením patologem po odběru biopsie.

Pokud je hladina inhibinu A/ inhibinu B zvýšena a je diagnostikován nádor vaječníku, výsledku testu během léčby mohou být následující:

  • Zvyšování během léčby - naznačuje špatnou odpověď na léčbu a možný růst nádoru
  • Hladina zůstává beze změny - naznačuje nedostatečnou odpověď na léčbu
  • Pokles hladiny – naznačuje dobrou léčebnou odpověď

U mladých pacientek před menopauzou však může být interpretace výsledků inhibinu A a B problematická, neboť hladina těchto hormonů se mění během menstruačního cyklu.

Lze test hladiny inhibinu využít v rámci screeningu nádoru vaječníku?

Ne. Stejně jako většina nádorových markerů, ani hladina inhibinu sama o sobě není spolehlivým testem pro odhalení přítomnosti nádoru. Největší význam má až po stanovení diagnózy daného nádoru.

Jaký další nádorový marker může být testován?

Na základě konkrétního typu nádoru vaječníku je možné sledovat hladinu markeru CA-125 a/nebo HE-4 .

U jakých dalších stavů, kromě nádorů vaječníku, má smysl testovat hladinu inhibinu?

Test inhibinu B může být použit v rámci hodnocení plodnosti.

Test inhibinu A je využíván jako součást screeningu Downova syndromu během těhotenství

Jak dlouho trvá výsledek test?

Test inhibinu A a B mohou provádět pouze některé, referenční laboratoře. Výsledek může trvat několik dnů

Jak jsou nádory vaječníku léčeny?

Léčba nádorů vaječníku závisí na typu a pokročilosti daného nádoru a na celkovém stavu pacienta a přidružených chorobách. V popředí léčby je operační řešení, kterému někdy může předcházet podání chemoterapie ke zlepšení možnosti kompletního odstranění nádoru. Jindy je chemoterapie podávána pooperačně, s cílem snížení rizika návratu nádoru, nebo s cílem zastavení růstu pokročilého nálezu, který nelze operovat (paliativní záměr). Dále se někdy využívá efektu cílené léčby (bevacizumab) či ozařování.

Tento článek byl naposledy aktualizován 12. srpna 2021.