Žijící nebo objevující se v prostředí se sníženým obsahem kyslíku.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.