Složka připravovaná z krve dárců; po zmrazení a následném rozmrazení plazmy zůstane prevný precipitát, bohatý na fibrinogen a koagulační faktor VIII.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.