Složka připravovaná z krve dárců; po zmrazení a následném rozmrazení plazmy zůstane prevný precipitát, bohatý na fibrinogen a koagulační faktor VIII.


Tento článek byl naposledy přezkoumán dne 10. říjen 2008.
Tento článek byl naposledy změněn 10. říjen 2008.