Oficiální název:
Koronavirus (COVID-19)

V kostce

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat testovat?
Molekulární (RT – PCR) nebo antigenní test: Diagnostika infekce SARS – CoV – 2 (COVID – 19)
Protilátkové (sérologické) testy: Detekce protilátek proti SARS – CoV – 2, jejichž přítomnost znamená, že jste byli v minulosti infikováni virem.
Kdy se nechat testovat?
Molekulární nebo antigenní test: Pokud máte příznaky infekce SARS – CoV – 2 a/nebo jste byli v kontaktu s pozitivně testovaným člověkem na SARS – CoV – 2.
Protilátkové testy: Pokud jste prodělali nebo suspektně prodělali infekci COVID – 19 a je třeba zjistit, zda máte protilátky.
Jaký vzorek je třeba odebrat?
Molekulární nebo antigenní test: Je preferován výtěr z nosohltanu, případně lze provést z výtěru z nosu, výtěr z krku nebo vzácně pro některé druhy testovacích souprav vzorek slin.
Protilátkové testy: Vzorek krve je odebírán většinou z žíly na horní končetině, případně z prstu.
Je nutná příprava?
Není.

COVID – 19 je název onemocnění vyvolaného novým typem koronaviru nazvaného SARS-CoV-2. Diagnostické testy detekují jednak virový genetický materiál (RNA) nebo virové proteiny (antigeny) ze vzorku z dýchacích cest. Serologické krevní testy detekují protilátky, které vytváří imunitní systém člověka jako reakci na infekci SARS-CoV-2.

SARS-CoV-2 je nový virus, který se objevil v prosinci roku 2019 a rozšířil se do celého světa v takové míře a takovou rychlostí, že WHO označila tento stav za pandemii. Jak pandemie postupuje, vědci pokračují ve zkoumání viru i onemocnění COVID-19.

Doposud bylo objeveno sedm koronavirů, které mohou vyvolat onemocnění u člověka, většina z nich způsobuje mírné nebo středně závažné respirační symptomy. Ovšem onemocnění způsobené virem SARS-CoV-2 je přirovnáváno spíše k infekcím MERS (Middle East respiratory syndrome) a SARS (severe acute respiratory syndrome), protože stejně jako ony může způsobit závažnější onemocnění, které může vést v některých případech až k infekci plic a smrti.

SARS-CoV-2 je nový virus, celá populace je tedy potenciálně vnímavá k nákaze a není jasné, u koho se vyvinou závažnější komplikace. V současné době je k dispozici vakcína od několika výrobců a vědci intenzivně pracují na vývoji specifické léčby proti onemocnění COVID-19.

Asi jeden až dva týdny od nákazy začíná imunitní systém produkovat protilátky a jejich hladina se s časem zvyšuje.Zatím však není známé, jak dlouho se protilátky v těle tvoří, ani zda nebo jak dlouho poskytují ochranu před opakovanou infekcí. (Více obecných informací o protilátkách včetně IgG, IgM a IgA si můžete přečíst v článku Imunoglobuliny).

Někteří infikovaní lidé vykazují jen mírné příznaky, kterým nemusí věnovat pozornost nebo mohou být zcela asymptomatičtí, virus však mohou šířit dále. Mnoho nakažených vykazuje mírné nebo středně těžké příznaky a uzdraví se během jednoho až dvou týdnů. Pokud se vyvinou příznaky onemocnění COVID -19, typicky se objevují během dvou až čtrnácti dnů od expozice viru. Studie ukazují, že průměrný čas, za který se objeví příznaky je 5 dní od prvního kontaktu s virem a asi 97 % lidí, kteří vyvinou příznaky, onemocní do 11. dne.

Klíčové symptomy onemocnění COVID – 19 jsou kašel a potíže s dýcháním. Mezi další příznaky patří horečka, zimnice, třesavka, bolesti svalů, bolest hlavy, bolest v krku, ztráta čichu a/nebo chuti. Závažnost symptomů se může v čase měnit a některé osoby se mohou přechodně cítit lépe, načež se jejich stav opět zhorší. Děti mívají obecně mírnější příznaky, ale mohou se u nich objevit stejné symptomy jako u dospělých.

Riziko závažného průběhu onemocnění se zvyšuje s věkem a u pacientů s jiným existujícím onemocněním, zejména srdeční chorobou, plicní chorobou, vysokým krevním tlakem, diabetem a jinými stavy se sníženou funkcí imunitního systému.

U některých osob se může rozvinout plicní infekce (pneumonie), v závažných případech potřebují pacienti kyslíkovou terapii, např. ventilátor. Ačkoliv je COVID-19 primárně respirační onemocnění, může postihovat I jiné orgány, především srdce, mozek a ledviny. V nejzávažnějších případech může vést až k selhání orgánů nebo smrti.

Testy na COVID – 19

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Počáteční příznaky onemocnění COVID-19 bývá těžké odlišit od jiných respiračních onemocnění a testování je tedy nutné k diagnostice probíhající nebo již proběhlé infekce.

Polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí (RT-PCR): Většina testů k diagnostice probíhající infekce se provádí formou RT-PCR. Tato metoda detekuje virovou RNA ve vzorku z dýchacích cest pacienta.PCR je laboratorní metoda, která provádí velké množství kopií krátkého úseku DNA, takže umožňuje detekci I velmi malého množství DNA viru obsaženého ve vzorku od pacienta. Tento proces se nazývá “amplifikace” DNA. (Pro více detailů si můžete přečíst článek o PCR.) Reverzní transkriptáza převádí virovou RNA na DNA, metoda tedy může být využita I k detekci RNA virů.

Rychlé antigenní testy: Tyto testy detekují povrchové proteiny viru SARS-CoV-2 ve vzorcích z dýchacích cest. Hlavní výhodou antigenních testů je jejich rychlost, výsledek je známý v řádu minut, jsou jednodušší než RT-PCR, díky tomu mohou být využity jako rychlá diagnostika u lůžka pacienta nebo v ambulantních provozech. Nejsou však tak citlivé jako RT-PCR, negativní výsledek tedy nevylučuje infekci.

Krevní testy na protilátky (celkové, IgM, IgG) = sérologie: Tyto testy detekují protilátky produkované imunitním systémem člověka v odpovědi na přítomnost viru SARS-CoV-2 v organismu. Sérologické testy nám řeknou, zda člověk v minulosti prodělal infekci, či nikoliv. Nejsou vhodné k diagnostice právě probíhající infekce.Protilátky se začínají tvořit asi 1 – 2 týdny od začátku infekce, protilátkové testy tedy nemusí zachytit časné stadium infekce. (Pro více obecných informací o protilátkách, kterým se také říká imunoglobuliny, si můžete přečíst článek Imunoglobuliny.)

Jak probíhá odběr vzorku pro testování?

Správný odběr vzorku je esenciální pro správný výsledek testu.

Pro RT-PCR a antigenní testy: Preferovaným materiálem je výtěr z nosohltanu. Odběr se provádí opatrným zavedením tenké štětičky do jedné nosní dírky při záklonu hlavy. Štětičku je třeba zavést dostatečně hluboko, cca 5 cm, poté se několika krouživými pohyby setře povrch sliznice nosohltanu. Vyšetření není bolestivé, může však být nepříjemné. Může se objevit slzení oka, nebo kašel. Jiný materiál z dýchacích cest, např. výtěr z dutiny ústní nebo přední části nosní dutiny se může použít v případě, že není možné provést stěr z nosohltanu nebo pokud takový materiál vyžaduje typ prováděného testu.

Pro protilátkové testy: Provádí se odběr krve, nejčastěji ze žíly na horní končetině, případně píchnutím do prstu a vytlačením několika kapek krve.

Nejčastější otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak se test používá?

 • COVID – 19 RT PCR a antigenní testování mohou být použity pro diagnostiku onemocnění COVD – 19 a pomoci lékaři s terapeutickým rozhodováním. Test může být použit i pro screening u osob, které nevykazují žádné příznaky onemocnění, může tedy pomoci zamezit šíření na další osoby.

 

 • Protilátkové (sérologické) testy: mohou být použity k potvrzení infekce prodělané v minulosti, kdy imunitní systém vytvořil protilátky, i v případech, kdy byla infekce zcela asymptomatická. Pracovníci hygieny mohou také použít protilátkové testy k trasovaní ohniska infekce. Protilátkové testy však nejsou určené k diagnostice právě probíhající infekce. Protilátky se začínají tvořit v organismu až asi jeden až dva týdny od začátku onemocnění, sérologické testy tedy nemohou zachytit časná stadia infekce.

Kdy se testování provádí?

COVID – 19 RT PCR a antigenní testování: Na diagnostické testy Vás může odeslat lékař, pokud máte příznaky, které by mohly být způsobené SARS-CoV-2, zvláště, pokud jste byli v kontaktu s COVID – 19 pozitivním člověkem a/nebo je u Vás vyšší riziko infekce. Pro onemocnění COVID – 19 mohou svědčit tyto příznaky:

 • Horečka
 • Kašel
 • Rýma
 • Potíže s dýcháním
 • Zimnice někdy spojené s opakujícími se ataky třesavky
 • Bolest svalů
 • Bolest hlavy
 • Únava
 • Bolest v krku
 • Ztráta čichu a/nebo chuti
 • Nausea, zvracení
 • průjem

Na tyto testy můžete být odesláni i v případě, že nemáte žádné příznaky. Důvody mohou být následující:

 • byli jste v blízkém kontaktu s osobou s diagnostikovaným onemocněním COVID – 19
 • dostali jste doporučení od hygieny nebo praktického lékaře
 • žijete nebo pracujete v pečovatelském domě, zvláště pokud se tam nachází ohnisko nákazy
 • jste přijati k hospitalizaci do zdravotnického zařízení a/nebo je u vás naplánován např. chirurgický zákrok

Ministerstvo zdravotnictví vydává doporučený postup k testování na onemocnění COVID – 19, ale samotné rozhodnutí o testování konkrétní osoby vydává lékař nebo pracovník hygienické služby.

Protilátkové (sérologické) testy:

Tyto testy mohou být indikovány, pokud lékař potřebuje zjistit, jestli vaše tělo vytvořilo protilátky proti SARS-CoV-2.

Co znamená výsledek testu?

RT – PCR test:

Pozitivní RT – PCR test znamená, že máte s velkou pravděpodobností COVID -19 a jste pravděpodobně infekční pro své okolí. Tento test neprozradí nic o tom, kde jste se nakazili ani jak závažné příznaky se u vás mohou objevit.

Negativní RT – PCR test znamená, že s velkou pravděpodobností nejste nakažení v době odběru. Nakazit se však můžete kdykoliv později. Pokud máte respirační příznaky, pravděpodobně se jedná o jiné onemocnění než COVID – 19 (např. Chřipka). Ve vzácných případech se může jednat o falešnou negativitu, např. kvůli nesprávně provedenému odběru nebo je příliš krátký časový odstup od nákazy.

Rychlé antigenní testy:

Pozitivní výsledek znamená, že jste s velkou pravděpodobností nakažení virem SARS-CoV-2 a jste pravděpodobně infekční.

Negativní výsledek znamená, že zřejmě nemáte COVID – 19.

Rychlé antigenní testy však mohou být falešně negativní (negativní výsledek u nakaženého člověka) nebo falešně pozitivní (pozitivní výsledek u nenakaženého člověka). Množství antigenu se zvyšuje s časem, po který máte příznaky.

Vzorky odebrané s delší časovou prodlevou od počátku příznaků, cca 5 – 7 dní mohou mít negativní antigenní testy, avšak RT- PCR vykazuje pozitivitu. S časem se totiž snižuje virová nálož a tedy I množství antigenů, které lze detekovat. Pokud výsledek antigenních testů neodpovídá klinickému obrazu, může být konfirmován pomocí RT - PCR testu.

Protilátkové (sérologické) testy:

Pozitivní protilátkový test znamená, že jste v minulosti byli infikováni virem SARS-CoV-2. Zatím není známo, zda přítomnost protilátek chrání před reinfekcí. V současné době probíhají studie, které mají za cíl objasnit, jestli po infekci vzniká protektivní imunita, případně jak dlouho trvá.

Negativní protilátkový test znamená, že váš imunitvní systém nevytvořil protilátky proti infekci, pravděpodobně jste tedy nebyli v minulosti infikováni virem SARS-CoV-2. Je však možné, že váš imunitní ještě nestihl vytvořit protilátky, pokud jste byli infikováni v nedávné době, nebo jste významně imunokompromitováni.Podle CDC trvá asi jeden až dva týdny, než se v organismu vytvoří protilátky, může to však trvat I déle. Byly zaznamenány i případy, kdy se u některých osob protilátky po prodělané infekci vůbec nevytvořily.

Mám zůstat v karanténě, když jsem přišel do kontaktu s COVID – 19 pozitivní osobou, nebo když mám respirační příznaky?

Pokud jste přišli do kontaktu s COVID – 19 pozitivní osobou, měli byste zůstat 10 – 14 dní v karanténě i v případě, že nemáte žádné příznaky nebo pokud jste nebyli testováni. Pokud nevíte o tom, že byste byli infikováni a objeví se u vás respirační příznaky, měli byste zůstat 14 dní v karanténě.

Mohu šířit virus pokud jsem infikovaný a nemám žádné příznaky?

Ano. Někteří lidé, kteří byli infikováni virem SARS-CoV-2 nemají žádné příznaky, jsou asymptomatičtí.Mohou však být infekční a šířit virus na ostatní osoby (jsou přenašeči).

Mohu se testovat doma?

Ano. Existují testy, které lze použít na domácí testování. Většina z těchto testů detekuje antigeny ve vzorku, některé umí detekovat RNA viru. Poskytují výsledek, za 15 – 30 minut.

Ačkoliv mají domácí testy nesporné výhody, jako je rychlost výsledku nebo omezení mobility potenciálně infekční osoby, musíme vzít v úvahu možnou chybovost těchto testů. Chyby mohou nastat například ve skladování testů, v provedení odběru I v provedeí samotného testu.

Jak přesný je RT – PCR test na COVID – 19?

Podle laboratorních specialistů i výrobců testů se jedná o velmi spolehlivý test. Žádný test však není stoprocentní. RT-PCR na COVID-19 mají velkou specificitu pro detekci viru, ale velmi vzácně mohou být falešně pozitivní. Pokud je výsledek RT-PCR negativní, znamená to, že nejste infikováni v době odběru. Velmi vzácně se může jednat o falešnou negativitu, např. při chybném odběru, skladování nebo transportu vzorku. Pro více informací si můžete přečíst článek Jak spolehlivé je laboratorní testování.

Může mi být proveden RT – PCR test nebo antigenní test opakovaně?

Pokud máte negativní RT – PCR nebo antigenní test a stále vykazujete symptomy, může vám být test zopakován. O tomto postupu rozhodne váš praktický nebo ošetřující lékař.

Za jak dlouho dostanu výsledek PCR testu?

Záleží především na tom, za jak dlouho se váš vzorek dostane po odběru do laboratoře ke zpracování. V našich podmínkách obvykle dostanete výsledek do 24 – 48 hodin.

Co se stane když jsem pozitivní na COVID – 19?

Pokud jste pozitivně testováni, musíte dodržet několik zásad, abyste zamezili nákaze dalších osob:

 • Zůstaňte v domácí izolaci, pokud nepotřebujete lékařskou péči.
 • Komunikujte se svým lékařem a sledujte vývoj svých příznaků. Pokud se váš zdravotní stav zhorší, zavolejte svému lékaři.
 • Pokud máte potíže s dýcháním nebo jiné závažné příznaky, vyhledejte neprodleně lékařskou péči.
 • Zůstaňte v domácí izolaci. Ideálně se izolujte i od členů své domácnosti, pokud možno používejte oddělené sociální zařízení.
 • Kašlete a kýchejte do kapesníku nebo do loketní jamky. Poté si vždy umyjte ruce mýdlem a vodou.
 • Prostory a povrchy ve vaší domácnosti by měly často umývány a dezinfikovány. Místnost, ve které jste izolováni, by měla být čištěna každý den.
 • Pokud potřebujete navštívit svého lékaře, vždy ho předem kontaktujte telefonicky, aby mohl zajistit bezpečné podmínky pro další pacienty, např oddělenou čekárnou apod.

Pokud mám pozitivní RT – PCR nebo antigenní testy, musí jít na testy členové mojí domácnosti?

Pokud jste pozitivně testováni na COVID – 19, měly by být testovány všechny vaše blízké kontakty. Pokud tyto kontakty zahrnují i vaši rodinu nebo členy vaší domácnosti, měli by být testováni také.

Jak se léčí COVID – 19?

Na onemocnění COVID – 19 zatím neexistuje specifická protivirová terapie. Léčba je pouze podpůrná k mírnění symptomů. Léčba lehčích stavů zahrnuje především léčbu bolesti, mírnění kašle, dostatečnou hydrataci, odpočinek. Středně těžké a těžké stavy vyžadují nemocniční péči s podporou dýchání. Pokud se u vás objeví závažné příznaky jako obtížné dýchaní, neprodleně vyhledejte lékařskou péči.

Výzkum se nyní soustředí na rozšíření léčebných prostředků, např. podpůrné léky, antivirotika používaná na jiné virové infekce a plazmu obsahující protilátky, tzv. rekonvalescentní plazmu od osob, které se zotavily z nemoci COVID – 19.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. května 2021.