Ve vodě rozpustná forma bilirubinu, která se tvoří v játrech vazbou molekuly cukru na nekonjugovaný bilirubin; je-li delší dobu přítomen v krvi, může se konjugovaný bilirubin chemicky vázat na albumin a vzniká tzv. delta-bilirubin (známý též jako biliprotein).


Tento článek byl naposledy přezkoumán dne 10. říjen 2008.
Tento článek byl naposledy změněn 10. říjen 2008.