Nahromadění furunklů při infekci postihující velký okrsek kůže, zahrnující několik vlasových váčků a hlubší vrstvy tkáně; plocha má často několik otvorů, kterými se vyprazdňuje hnis a odumřelá tkáň.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.