Další název:
JANUS Kináza 2
Oficiální název:
JAK2 V617F mutace, JAK2 mutace exonu 12

Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?

Napomůže to diagnóze onemocnění kostní dřeně, jakými jsou myeloproliferativní nemoci (MPN), kdy kostní dřeň produkuje příliš mnoho jednoho nebo více druhů krevních buněk.

Kdy se nechat vyšetřit?

Když má Váš praktický lékař podezření, že byste mohli mít onemocnění kostní dřeně, zahrnující pravou polycytemii, esenciální trombocytémii, nebo primární myelofibrózu.

Požadovaný druh vzorku?

Vzorek krve ze žíly, někdy vzorek kostní dřeně.

Je potřeba nějaká příprava?

Není.

Co je vyšetřováno?

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Gen pro Janus kinázu 2, zkráceně JAK2 gen přenáší informaci pro tvorbu JAK2 proteinu. Tento protein zprostředkuje buněčný růst a dělení a je důležitý především pro kontrolu buněčné produkce v rámci kostní dřeně. Tento test vyšetřuje mutaci JAK2 genu, která je spojována s onemocněními kostní dřeně s produkcí přílišného množství krevních buněk.

Onemocnění kostní dřeně způsobená mutací JAK2 genu jsou známa jako myeloproliferativní nemoci (MPN), u kterých kostní dřeň produkuje příliš mnoho bílých krvinek, červených krvinek, nebo krevních destiček. MPN, která jsou běžně spojována s výskytem JAK2 mutace jsou:

 • Pravá polycytemie (Polycytemia vera, PV) – kostní dřeň produkuje příliš mnoho červených krvinek
 • Esenciální trombocytémie (ET) – zmnožení buněk (megakaryocytů), které produkují krevní destičky
 • Primární myelofibróza (PMF) – také známá jako idiopatická myelofibróza, se zmnožením buněk produkujících krevní destičky a buněk vytvářejících vazivo v kostní dřeni

Primárním testem na JAK2 je JAK2 V617F, pojmenovaný podle specifické oblasti tohoto genu, kde dochází k mutaci. JAK2 V617F je mutace získaná a vede ke změně jednoho páru bází v DNA. U JAK2 tento typ mutace, zvaný také bodová mutace, zaměňuje normálně přítomnou aminokyselinu valin (V) za fenylalanin (F). Tato změna aminokyseliny způsobuje, že JAK2 protein je neustále aktivní, což vede k nekontrolované produkci krevních buněk.

Ostatní mutace JAK2 genu jsou rovněž spojovány s MPN. Bylo popsáno přes 50 různých mutací. Z testů jsou k dispozici detekce mutace v exonu 12, tedy mimo V617F region.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?

Vzorek je získán odběrem krve ze žíly. Někdy je vyšetření prováděno ze vzorku získaného při vyšetření kostní dřeně pomocí aspirace, nebo trepanobiopsie.

Je potřeba nějaká příprava na odběr vzorku?

Není.

Časté dotazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?

Vyšetření JAK2 mutace může být spolu s ostatními testy, jako je vyšetření CALR mutace a MPL mutace, využito k diagnostice onemocnění kostní dřeně s přílišnou produkcí krevních buněk. Tyto poruchy jsou známy jako myeloproliferativní nemoci (MPN).

Test JAK2 mutace je většinou indikován na základě nálezu zvýšeného hemoglobinu, hematokritu, červených krvinek nebo destiček, když se praktický lékař domnívá, že by pacient mohl mít MPN, především typu pravé polycytemie (PV), esenciální trombocytémie (ET) či primární myelofibrózy (PMF).

První genetickým testem k vyloučení MPN je JAK2 V617F mutace, pojmenovaná podle specifického mutovaného místa JAK2 genu. Pokud je negativní, jsou testovány další části JAK2 genu (exon 12), která mohou být užitečná pro potvrzení diagnózy.

Kdy je vyšetření požadováno?

Test na JAK2 V617F může být ordinován spolu s ostatními testy, když je podezření na myeloproliferativní nemoc (MPN). Test má být proveden, pokud rutinní testy, jako krevní obraz, odhalí abnormální výsledek, který by mohl naznačovat MPN.

Někdy nemají osoby s MPN žádné příznaky, někdy jich je málo, jsou mírné a mohou být přítomné celé roky před vlastní diagnózou MPN, která je většinou stanovena na základě běžné prohlídky u praktického lékaře. Každopádně může na MPN vzniknout podezření pokud daná osoba trpí určitými příznaky, jakými jsou:

 • Zvětšená slezina (splenomegalie) nebo játra (hepatomegalie)
 • Trombóza v žíle či tepně
 • Infarkt
 • Cévní mozková příhoda, či transitorní ischemická ataka
 • Krvácení
 • Bolest hlavy
 • Závratě
 • Zrakové potíže
 • Otupělost
 • Svědění kůže
 • Dna
 • Ledvinné kameny
 • Únava
 • Dušnost
 • Nevysvětlitelná ztráta hmotnosti
 • Horečky

Vyšetření JAK2 exonu 12 a ostatní testy JAK2 mimo V617F mutaci jsou na místě, pokud je JAK2 V617F mutace negativní, ale stále je velké podezření na MPN typu PV.

 

Co výsledek testu znamená?

Pozitivní test na JAK2 V617F spolu s dalšími podpůrnými příznaky znamená přítomnost MPN. Další testy, jako vyšetření kostní dřeně, je pak potřeba provést k dourčení typu MPN a její závažnosti.

Více než 95% pacientů s PV a 50-60% pacientů s ET a PMF mají JAK2 mutaci, konkrétně V617F variantu. V návaznosti lze tuto mutaci najít u malého procenta lidí s chronickou myelomonocytární leukemií (CMML), akutní myeloidní leukemií, myelodysplastickým syndromem a chronickou myeloidní leukemií.

Negativní JAK2 V617F mutace, ale pozitivní mutace exonu 12 nebo jiné JAK2 mutace spolu s podpůrnými příznaky znamenají, že daná osoba má pravděpodobně PV. Mutace exonu 12 je popisována asi u 3-4% PV.

Negativní JAK2 mutace nevylučuje MPN. Existují JAK2 negativní MPN, případně mohlo dojít k chybě testování. Test JAK2 mutace je prováděn z genetické informace ukryté v granulocytech (druh bílých krvinek) a mladých formách červených krvinek, kolujících v krvi či kostní dřeni. Ne všechny bílé a červené krvinky obsahují JAK2 mutaci a zastoupení pozitivních buněk se liší napříč pacienty a může dokonce měnit v čase. Pokud je malé množství mutovaných buněk ve vzorku, mutace se nemusí zachytit.

V roce 2016 světová zdravotnická organizace revidovala kritéria pro PV a ET. Přítomnost JAK2 mutace ve variantě V617F či v exonu 12 je jedním ze tří hlavních diagnostických kritérií PV. U ET se jedná o kritérium podpůrné.

Další informace související s tímto vyšetřením

Záchyt JAK2 mutace ve spojitosti s nekontrolovanou produkcí buněk předznamenává budoucí snahu o cílené terapeutické ovlivnění MPN. Pro příklad, jeden z inhibitorů JAK2 je již využíván k léčbě rizikových pacientů s myelofibrózou a pravou polycytémií nereagující na běžnou léčbu.

Několik laboratoří nabízí dokonce kvantitativní stanovení JAK2 mutace, tedy počtu mutovaných buněk, což může napomoci ke sledování vývoje nemoci v čase. Každopádně test není prováděn rutinně a jeho využití ještě nebylo pevně zakotveno v medicínské praxi.  

Může být test proveden mým praktickým lékařem?

Test JAK2 mutace musí provádět laboratoř s molekulární genetikou. Ta není rutině přítomna v každé laboratoři a vzorek může být zaslán do referenční laboratoře. Zároveň může být pacient odkázán do speciální hematologické ambulance na dovyšetření.

Za jak dlouho bude výsledek vyšetření?

To záleží na provádějící laboratoři. Obvykle to bývá 1-2 týdny.

Je nějaký důvod opakovat test JAK2 mutace?

Test může být zopakován, pokud napoprvé vyjde negativní a je silné podezření, že mutace může být přítomna. Důvodem negativity může být malý počet mutovaných buněk v těle či ve vzorku samotném. Senzitivita testu se také může lišit napříč laboratořemi a odeslání opakovaného vzorku může finálně mutaci prokázat.

Někdy může být také provedeno kvantitativní stanovení JAK2 mutace ke sledování počtu přítomných mutovaných buněk v čase. To může být využito k monitoraci efektu léčby, pokud je využívána cílená léčba MPN.

Jsou nějaké jiné mutace spojované s MPN?

Ano. Mutace CALR genu (exon 9) je přítomná u 20-25% ET a 25-30% PMF. Další mutací je MPL mutace, tvořící 2-5% ET a 3-5% PMF. Tyto mutace nejsou ale spojovány s PV. MPN jsou vzácné u dětí, stejně tak přítomnost těchto mutací. Zároveň může být genetcké testování užiteční k odhalení Filadelfského chromosomu či BCR-ABL1 translokace, které souvisejí s chronickou myeloidní leukemií.

Odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Na této stránce

Testy: vyšetření kostní dřeně, erytropoetin, krevní obraz, krevní nátěr, genetické testy pro cílenou nádorovou léčbu, BCR-ABL1, MPL mutace, CALR mutace, chromosomální analýza

Onemocnění: Myeloproliferativní nemoci, onemocnění kostní dřeně

Zdroje

Harrison´s Principles of internal medicine. 16th ed. Kasper D, Braunwald E, Fauci A, Hauser S, Longo D, Jameson JL, eds. McGraw-Hill, 2005.

Adam Z, Krejčí M, Vorlíček J a kolektiv, Hematologie přehled maligních hematologických nemocí, Grada, 2008

Indrák I a kolektiv, Hematologie, Triton, 2006

Anděl M, Gregor P, Horák J, Widimský P, Vnitřní lékařství díl III, Hematologie, Galén, 2001

Nagalla, S. and Besa, E. (2016 December 2 Updated). Polycythemia Vera Workup. Medscape Drugs and Diseases. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/205114-workup#c5. Accessed on 1/22/17.

Lal, A. (2016 November 10 Updated). Essential Thrombocytosis Workup. Medscape Drugs and Diseases. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/206697-workup#showall. Accessed on 1/22/17.

(© 1995–2017). JAK2 V617F Mutation Detection, Blood. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/88715. Accessed on 1/22/17.

(© 1995–2017). JAK2 Exon 12 and Other Non-V617F Mutation Detection, Blood. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/89189. Accessed on 1/22/17.

(2014 September Reviewed). Jak2 gene. Genetics Home Reference. Available online at https://ghr.nlm.nih.gov/gene/JAK2. Accessed on 1/22/17.

Tento článek byl naposledy aktualizován 20. listopadu 2020.