Známý též jako IgD.

Jeden z pěti tříd imunoglobulinů; je přítomen v malém množství v séru a předpokládá se, že se uplatňuje při určitých typech alergické odpovědi.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.