Zkratka z "human leukocyte antigens".

Skupina bílkovin, přítomná na povrchu bílých krvinek (leukocytů) a jiných jaderných buněk (tj. buněk obsahujících jádro). Tyto bílkoviny pomáhají imunitnímu systému organismu rozpoznat jeho vlastní buňky a rozlišit mezi buňkami vlastními a cizími. Každý člověk má zděděnou kombinaci HLA antigenů a – i když se nejedná o tak výlučný stav jako otisky prstů - přítomnost nebo chybění každého z antigenů vytváří kombinaci, charakteristickou pro danou osobu. HLA antigeny se dělá na antigeny třídy I (A, B, C) a třídy II (DR, DP, DQ).

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.