Dědičný; přenášený z rodiče na potomka.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.