Nadměrné ukládání hemosiderinu, látky obsahující železo, ve tkáních, často spojené s chorobami, doprovázenými nadměrným rozpadem červených krvinek (např. thalasémie).

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.