Základní skladovací forma glukózy, nacházející se primárně v játrech a svalech.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.