Další název:
Growth differentiation factor 15
Související vyšetření:

troponin I a T, NT-proBNP, BNP


Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

GDF‑15 patří do cytokinové skupiny transformujícího růstového faktoru β (TGF‑β).

 Hladiny GDF‑15 prudce stoupají v odpovědi na patologický nebo fyziologický stres asociovaný se zánětem, hypoxií, poškozením tkáně a remodelací při kardiovaskulární onemocněních, jakož i některých nádorech a během těhotenství. Hladiny GDF‑15 stoupají se závažností kardiovaskulárních onemocnění: zvýšené sérové koncentrace jsou přítomné při stabilním ischemickém onemocnění srdce, AKS (akutní koronární syndrom) a srdečním selhávání (SS).

Vyšší hladiny GDF‑15 také identifikují pacienty s NSTE‑AKS, kteří jsou ve zvýšeném riziku rekurentního IM a krvácení.  Zařazení hladiny GDF‑15 do upraveného skórovacího systému Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE) dále zlepšuje předpověď 6měsíční mortality a nefatálního IM u pacientů s NSTE‑AKS.

Hladiny GDF‑15 mohou rovněž pomoct při rozhodování o způsobu vedení léčby: Hladiny GDF‑15 u pacientů s NSTE‑AKS při přijetí do nemocnice předpovídají, kteří pacienti budou nejvíce profitovat z časné invazivní léčby ve srovnání s neinvazivní léčbou. Vysoké hladiny GDF‑15 jsou rovněž spojené se zvýšeným rizikem rozvoje SS po epizodě AKS. Proto mohou hladiny GDF‑15 pomoct identifikovat ty pacienty s AKS, kteří budou profitovat z agresivnější léčby zacílené na snížení počtu hospitalizací souvisejících se SS.

Fibrilace síní (AF) silně souvisí s výrazným rizikem cévní mozkové příhody a úmrtí. Riziko a rozvoj cévní mozkové příhody lze snížit kontrolou rizikových faktorů a perorální léčbou antikoagulans. Léčba pomocí antikoagulans však silně souvisí s rizikem závažného krvácení. Při perorální léčbě s antikoagulans pacientů s AF je v klinické praxi vhodné dosáhnout rovnováhu mezi snížením rizika ischemické cévní mozkové příhody a nárůstem rizika závažných krvácení. V klinické praxi lze riziko krvácení posoudit např. pomocí skóre HAS‑BLED11 a nověji také pomocí skóre ORBIT12, které je založeno pouze na klinických rizikových faktorech. Ukázalo se však, že několik nových biomarkerů může pomoct zpřesnit odhad rizika krvácení u pacientů s AF. Bylo prokázáno, že nedávno zavedené modelové skóre rizika nazvané “ABC skóre rizika krvácení”, které bere v potaz věk, koncentraci biomarkerů (GDF‑15, cTNT‑hs a hemoglobinu) a klinickou anamnézu významně zlepšuje predikci krvácení u pacientů s AF. ABC skóre rizika krvácení proto může být cennou pomůckou při rozhodování o nasazení a výběru perorální léčby s antikoagulans u pacientů s AF.

Proč se nechat vyšetřit?

Stanovení GDF-15 zpřesňuje odhad rizika a prognózy u pacientů s akutním koronárním syndromem, nově zjištěnou fibrilací síní a nově diagnostikovaným srdečním selháním, dále pro jejich sledování.

Kdy se nechat vyšetřit?

Stanovení koncentrace růstového diferenciačního faktoru 15 (dále jen GDF-15) je významným přínosem ve stratifikaci rizika u pacientů s fibrilací síní, ischemickou chorobou srdeční a chronickým srdečním selháním.

Uvedený test je již od roku 2016 součástí doporučení Evropské kardiologické asociace (ESC) pro péči o pacienty s fibrilací síní jako test pro odhad rizika krvácivých komplikací. V novém doporučení ESC, které vyjde v roce 2020, bude tento test jedním ze základních pilířů stratifikace rizika krvácení při zvažování zahájení antikoagulační léčby. GDF-15 je rizikovým faktorem pro velké krvácení, mortalitu, a cévní mozkovou příhodu u pacientů s fibrilací síní.

U pacientů s akutním koronárním syndromem umožňuje stanovení GDF-15 určit trvání duální antiagregační léčby (6 vs. 12 měsíců) na podkladě odhadu rizika krvácivých komplikací.

U pacientů s chronickým srdečním selháním umožňuje stanovení GDF-15 odhad závažnosti stavu a predikci mortality, což může vést k intenzifikaci terapie.

Stanovení růstového diferenciačního faktoru 15 umožňuje s vysokou pozitivní prediktivní hodnotou identifikovat pacienty, kteří mají fibrilaci síní a zároveň významné riziko velkého krvácení a cévní mozkové příhody. Přínos GDF-15 je v tom, že přináší aditivní informaci v rozhodování o zahájení či nezahájení antikoagulační léčby a tím přispívá ke snížení morbidity a mortality pacientů s fibrilací síní. Údaje o přínosu GDF-15 pocházejí z několika velkých randomizovaných klinických studií:

Požadovaný druh vzorku?

Srážlivá krev – sérum, plazma

Je třeba nějaká příprava na vyšetření?

Není

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?

GDF-15 – růstový diferenciační faktor 15

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?

Vzorek je odebírán venepunkcí – odběrem žilní krve, nejčastěji z loketní jamky.

Je třeba speciální přípravy na odběr vzorku?

                Ne.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?

Zpřesňuje stanovení rizika a prognózy u pacientů s akutním koronárním syndromem, fibrilací síní a srdečním selháním.

Kdy je vyšetření požadováno?

U pacientů s akutním koronárním syndromem, nově zjištěnou fibrilací síní a nově diagnostikovaným srdečním selháním, dále pro jejich sledování.

Co výsledek vyšetření znamená?

Množící se důkazy naznačují, že na základě hladin GDF‑15 lze předpovídat negativní vývoj kardiovaskulárního onemocnění, a to nezávisle od tradičních rizikových faktorů, mezi něž patří překonaný infarkt myokardu (IM), věk, zvýšené hladiny srdečního troponinu T, N‑terminálního fragmentu natriuretického propeptidu typu B nebo C‑reaktivního proteinu stanoveného velmi citlivými metodami. Zvýšené hladiny GDF‑15 jsou známkou vysoké mortality u pacientů s AKS s elevací ST segmentu (STE‑AKS), s AKS bez elevace ST segmentu (NSTE‑AKS) a SS.

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Wallentin L, Hijazi Z, Andersson U, et al. Growth differentiation factor 15, a marker of oxidative stress and inflammation, for risk assessment in patients with atrial fibrillation: insights from the Apixaban for Reduction in Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation (ARISTOTLE) trial. Circulation. 2014;130(21):1847–1858.

Wallentin L, Zethelius B, Berglund L, Eggers KM, Lind L, et al. (2013) GDF-15 for Prognostication of Cardiovascular and Cancer Morbidity and Mortality in Men. PLoS ONE 8(12): e78797.

Hijazi Z, Oldgren J, Lindbäck J, et al. The novel biomarker-based ABC (age, biomarkers, clinical history)-bleeding risk score for patients with atrial fibrillation: a derivation and validation study. Lancet. 2016;387(10035):2302–2311. doi:10.1016/S0140-6736(16)00741-8

Wollert KC, Kempf T. Growth differentiation factor 15 in heart failure: an update. Curr Heart Fail Rep. 2012;9(4):337–345. doi:10.1007/s11897-012-0113-9

Zelniker TA, Jarolim P, Silverman MG, et al. Prognostic role of GDF-15 across the spectrum of clinical risk in patients with NSTE-ACS. Clin Chem Lab Med. 2019;57(7):1084–1092. doi:10.1515/cclm-2018-1081

Tento článek byl naposledy aktualizován 18. dubna 2024.