Další název:
Galectin-3
Oficiální název:
Galectin-3

Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?

Stanovení galectinu-3 v krvi se využívá především jako přídatný biomarker pro určení prognózy pacientů se srdečním selháním. Na rozdíl od vyšetření koncentrace troponinů v krvi (posouzení poškození buněk srdečního svalu) a natriuretických peptidů (hodnocení funkce srdce jako pumpy) přináší koncentrace galectinu-3 informaci o možné přítomnosti procesů, které vedou k vazivové přestavbě srdce a přispívají tak ke zhoršené prognóze pacientů se srdečním selháním.

Kdy se nechat vyšetřit?

Vyšetření je třeba provádět v kontextu klinického stavu pacienta, v souvislosti s použitím echokardiografie a vyšetřením natriuretických peptidů.

Požadovaný druh vzorku?

Vzorek krve odebraný ze žíly na paži.

Je nutná příprava?

Nikoliv.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?

Vyšetřuje se koncentrace galectinu-3 v krevním séru. Zvýšení galectinu-3 přispívá k rozvoji zánětu a vazivové přeměny různých tkání, nejvíce je popsán vztah k vazivové přeměně srdeční tkáně. Zvýšená koncentrace galectinu-3 může identifikovat srdeční tkáň s rizikem vazivové přeměny (fibrotizace) a remodelace, i když echokardiografie ukazuje dosud ještě uspokojivý nález.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

V jakých případech se využívá?

Galectin-3 se využívá jako přídatný prognostický biomarker u pacientů se srdečním selháním, po infarktu myokardu a po transplantaci srdce, obvykle v kombinaci s dalšími krevními testy (troponiny, natriuretické peptidy). Jsou možná i další využití například u rizika vazivových změn jater, ledvin nebo plic.

Kdy je potřeba podstoupit test?

Pro použití galectinu-3 nejsou jednoznačná doporučení, vyšetření ordinuje obvykle kardiolog v kontextu klinického stavu pacienta a dalších pomocných vyšetření. Lékař také určuje, které jiné laboratorní kardiomarkery bude současně s galectinem vyšetřovat.

Co výsledek vyšetření znamená?

Zhoršená prognóza u srdečního selhání může být přítomna při kombinaci zvýšených natriuretických peptidů (nad meze podle použitého typu) a koncentracích galektinu-3 nad 18 µg/L. 

Použitá literatura

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Zdroje použité v aktuální verzi

Franeková J, Jabor A.: Galektin-3: patofyziologie, analytické charakteristiky, interpretační meze a biologická variabilita. Klin. Biochem. Metab., 30(51), 2022, č. 3, s. 68-72. Dostupné na KBM_3_2022_Franekova-68.pdf (cskb.cz)

Jabor A., Franeková J. Galektin-3: kardiologická problematika. Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 4, p. 105 – 110. Dostupné na 4_22_4.pdf (casopiskbm.cz)

Tento článek byl naposledy aktualizován 7. května 2024.