Bolestivá, zanícená ohraničená oblast kůže s nahromaděním hnisu způsobená bakteriální infekcí vlasového váčku a okolní tkáně.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.