Popis onemocnění

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Fibromyalgie je syndrom vyznačující se chronickou, plošnou a generalizovanou bolestí pohybového ústrojí, která může pacientovi bránit v běžné činnosti. Bolesti se mohou zhoršovat fyzickou zátěží nebo stresem, případně nevyspáním. Častá je i ztuhlost klounů a svalů po delším sezení nebo ležení.

Bolesti kloubů a svalů jsou zpravidla provázeny i řadou příznaků mimo pohybové ústrojí, časté jsou např. poruchy spánku a únava, ale mohou se vyskytnout i bolesti na hrudi, pocit nepravidelného tepu, dušnost, bolesti a křeče břicha, zácpa, průjem, pálení žáhy, suchost v očích a ústech, bolesti hlavy, závratě, poruchy soustřední, výpadky paměti, brnění či necitlivost prstů, svědění kůže, bolestivé menstruace, přecitlivělost na světlo, zvuk, dotyk, teplotu a pachy a další.

Přestože jsou obtíže při fibromyalgii výrazné a postihují více kloubů a svalů, nejedná se o zánětlivé onemocnění pohybových orgánů, ale o poruchu percepce neboli vnímání bolesti. Příčina není úplně jasná a patrně není jediná, na vzniku fibromyalgie se může podílet vleklý (i podvědomý) stres nebo frustrace (v zaměstnání, osobním či partnerském životě), úzkostná nebo depresivní porucha, chronické nevyspání, hormonální dysbalance apod.

Fibromyalgie se může vyskytovat jako samostatné onemocnění, často se však objevuje společně s dalšími chronickými chorobami, např. chronickým únavovým syndromem, revmatoidní artritidou, Sjögrenovým syndromem, onemocněním štítné žlázy, roztroušenou sklerózou či systémovým lupusem.

Přestože je toto onemocnění velmi bolestivé, není nebezpečné. Během života se nehorší, ale ani výrazněji nelepší, nevede samo o sobě k rozvoji zánětlivých revmatických onemocnění, k invaliditě, ani nezkracuje život pacienta.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

V současné době neexistuje pro diagnózu fibromyalgie žádné specifické vyšetření. Fibromyalgie je diagnostikován na základě typických obtíží pacienta a vyloučení jiných onemocnění.

Laboratorní vyšetření může přispět k vyloučení zánětlivých revmatických onemocnění nebo poruch funkce štítné žlázy, zobrazovací metody, jako je rentgen nebo ultrazvuk, k vyloučení závažnějších strukturálních změn.

Léčba

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Specifická léčba fibromyalgie není v současné době známa. Léčba je svízelná, dlouhodobá a přináší výsledky jen u malé části pacientů. Většina nemocných se však naučí s fibromyalgií žít a vést vcelku normální život.

Léčba je zaměřena na úpravu životního stylu, úlevu od příznaků a korekci psychických obtíží pacienta. Vhodné je lehké, kondiční cvičení, zaměřené udržení svalové síly a rozsahu hybnosti v kloubech. Pravidelné cvičení přináší i určitou úlevu od bolesti, zmírňuje ztuhlost a zlepšuje kvalitu spánku.

Farmakologická léčba je zaměřena na léčbu hlavního příznaku fibromyalgie – bolesti. Vhodná jsou zejména centrálně působící analgetika, někdy mohou pomoci i nesteroidní antirevmatika. Často se léky na bolest užívají v kombinaci, která zesiluje analgetický účinek, ale nezvyšuje výskyt nežádoucích účinků. Léčbu bolesti navrhuje ošetřující lékař.

U pacientů s vleklým, neřešitelným stresem či frustrací může příznivě působit psychoterapie. Pacienti s fibromyalgií by měli být v ideálním případě léčeni specialistou algeziologem, který vede symptomatickou léčbu bolesti, a specialistou pro psychosomatickou medicínu, který vede neméně důležitou léčbu psychologickou.

Tento článek byl naposledy aktualizován 8. října 2021.