Popis onemocnění

Fibromyalgie je syndrom vyznačující se chronickou, generalizovanou bolestí, která pacientům brání v běžné činnosti. Lidé s fibromyalgií trpí bolestí svalů, šíje, ramen a zad. Špatně spí, často bývají ztuhlí po probuzení nebo při pohybu po delším sezení. Intenzita a lokalizace bolesti stejně jako stupeň únavy jsou proměnlivé, mohou se zhoršovat při nadměrném cvičení nebo při stresu. Přestože nebývá často zmiňována, fibromyalgie je běžný problém, který ve Spojených státech postihuje 3,4% žen a 0,5% mužů, převážně ve středním věku. Odhaduje se, že 5% lidí, kteří sedí v průběhu typického dne v čekárně u lékaře, trpí fibromyalgií. U revmatologa se jedná o druhou nebo třetí nejčastější diagnózu.

Bolest, únava a četné další příznaky spojené s fibromyalgií, mohou být frustrující pro pacienta i pro lékaře. Pacient se často cítí velmi špatně, ale tento stav nevyvolává zánět ani jiné viditelné poškození postižených tkání. I když se bolest a ostatní příznaky nepředvídatelně objevují a zase mizí, nedochází v průběhu času k progresi do nemoci, ani k jejich úplnému vymizení. Dříve se pacientům velmi často říkalo, že jim nic není, že si to jen „namlouvají“, nebo že se příznaky objevují v důsledku deprese nebo stresu. U fibromyalgie bývá příromen určitý stupeň deprese, ale není příčinou tohoto stavu, výskyt deprese je stejně častý jako u ostatních chronických onemocnění.

Lékařská obec a zdravotnické organizace dnes uznávají existenci fybromyalgie, ale stále toho o tomto syndromu není dost známo. V roce 1990 uvedla Americká revmatologická společnost (American College of Rheumatology) oficiální definici fibromyalgie, jejíž používání se rozšířilo mezi klinickými i výzkumnými pracovníky (viz vyšetření). Tato definice stanovuje běžné příznaky fibromyalgie, nikoliv však její příčinu, které stále není známá. Předpokládá se, že existuje nějaký spouštěč tohoto syndromuu predisponovaných jedinců. V některých rodinách je výskyt tohoto onemocnění vyšší. Zdá se, že mnoho případů začíná po fyzickém úrazu nebo závažném onemocnění, u jiných není možné rozpoznat žádnou vyvolávající „událost“.

Někteří vědci se domnívají, že příznaky souvisejí s poruchami spánku, jiní, že fibromyalgii způsobují mikroorganismy. Další vidí příčinu v porušení metabolismu kosterního svalstva nebo v chronické hypereaktivitě imunitního systému. Mnoho výzkumných pracovníků věří, že příčina je v určitém smyslu opravdu „v hlavě“ pacienta, nikoliv v důsledku deprese nebo stresu, ale následkem porušení zpracovávání bolestivých podnětů a změn v neurochemických procesech v mozku. Zjištění příčin onemocnění může trvat ještě řadu let, ale již dnes dovedou lékaři rozpoznat pacienty s fibromyalgií a mohou se jim pokusit pomoci vést vcelku normální život.

 

 

Příznaky onemocnění

S fibromyalgií se pojí mnoho různých příznaků, ale tento syndrom vždy začíná chronickou šíříci se bolestí a bolestí při pohmatu tzv. „citlivých bodů“. Většina lidí s fibromyalgií trpí také chronickou únavou různého stupně a přerušovaným spánkem. K dalším příznakům patří:

 

 • tělesná ztuhlost, zvláště ráno a po delším sezení
 • bolesti na hrudi, nepravidelný puls, dušnost
 • zácpa
 • deprese a úzkost (někdy obojí)
 • průjem
 • ztížené soustředění, výpadky paměti
 • polykací obtíže
 • točení hlavy, problémy s rovnováhou
 • suchost v očích, problémy se zaostřením zraku
 • sucho v ústech
 • plynatost a křeče, bolesti břicha
 • bolesti hlavy
 • pálení žáhy
 • syndrom dráždivého tračníku (IBS)
 • svědění, suchost a olupování kůže
 • lokalizované otoky (např. prstů)
 • ortostatická hypotenze (snížení krevního tlaku, když se člověk postaví)
 • bolestivá menstruace
 • bolest při pohlavním styku
 • parestézie (necitlivost a brnění v rukou a nohou)
 • bolesti v pánvi
 • syndrom neklidných nohou a periodické záškuby končetin ve spánku
 • rýma projevující se ucpaným nosem/výtokem a bolestí v dutinách (nikoliv alergického původu)
 • přecitlivělost na světlo, zvuk, dotyk, teplotu a pachy
 • přecitlivělost na léky (vyšší pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků)
 • dysfunkce čelistního kloubu, bolest čelistních kloubů a svalů, které je obklopují
 • častější močení, nucení na močení a pálení při močení

 

Fibromyalgie se může vyskytovat a vyskytuje se společně s dalšími chronickými onemocněními, např. chronickým únavovým syndromem, revmatoidní artritidou, Sjögrenovým syndromem, onemocněním štítné žlázy, roztroušenou sklerózou a lupusem. Příznaky těchto onemocnění a příznaky fibromyalgie se mohou prolínat, což činí diagnózu obtížnější.

 

Vyšetření

V současné době neexistuje pro diagnózu fibromyalgie žádné vyšetření. Syndrom je většinou diagnostikován na základě dosavadní zdravotní anamnézy, vyloučením poruch a nemocí, které mohou vypadat jako fibromyalgie nebo ji vyvolávat, a s použitím definice popsané Americkou revmatologicko uspolečností v r. 1990. V této definici je uvedeno:

 1. Anamnéza generalizované chronické bolesti trvající déle než tři měsíce, ve všech čtyřech tělesných kvadrantech – v pravé a levé horní části těla a v pravé a levé spodní části těla; bolest v osovém skeletu (oblast šíje, páteř a nebo hrudník)
 2. Bolest v 11 z 18 citlivých bodů při pohmatu silou odpovídající 4 kg (9 liber) [obrázek s umístěním citlivých bodů; vyšetření musí provádět školený odborník]

 

Laboratorní vyšetření

Laboratorní vyšetření může přispět k diagnóze nemocí s příznaky podobnými fibromyalgii a k odhalení poruch, které se mohou vyskytovat současně s fibromyalgií, např. revmatoidní artritida, Sjögrenův syndrom, onemocnění štítné žlázy a lupus. Většinou není nutné, ani z hlediska nákladů vhodné provádět rozsáhlé vyšetřování. Mezi obecná vyšetření, která bývají ordinována patří:

 • biochemie – slouží k vyšetření elektrolytů, bílkovin, funkce jater a ledvin, vápníku a glukózy
 • krevní obraz (KO) – ke zjištění anémie, abnormalit bílých a červených krvinek
 • TSH (thyroxin stimulující hormon) a další vyšetření štítné žlázy; snížená funkce štítné žlázy může mít podobné příznaky jako fibromyalgie

Další specifická vyšetření bývají ordinována ve vztahu k příznakům a výsledkům těchto základních skríninkových vyšetření. Jákekoliv abnormální výsledky laboratorních vyšetření jsou většinou způsobeny jiným onemocněním než fibromyalgií.

Existují velmi specializovaná laboratorní vyšetření, která lze využít pro výzkum zaměřený na pochopení příčin a průběhu fibromyalgie, např. měření substance P (neurochemická látka, která dává znamení mozku, aby zaregistroval bolest). V současné době nemají žádné klinické využití.

 

Jiná než laboratorní vyšetření

V některých případech může být indikováno zobrazovací vyšetření, aby bylo možné vyloučit onemocnění, jehož příznaky jsou fibromyalgii podobné, např. MRI (magnetická rezonance) k diagnostice roztroušené sklerózy.

 

Léčba

V současné době není fibromyalgie vyléčitelná. U nemnoha pacientů dojde k úplnému vymizení příznaků, ale většina lidí se naučí s tímto syndromem žít a vést vcelku normální zivot. Fibromyalgie nevede k invalidizaci pacienta a neovlivňuje délku života. Léčba je zaměřena na úpravu životního stylu a úlevu od příznaků. Účast v podpůrné skupině a psychoterapie mohou pacientům pomoci vyrovnat se s frustracemi fyzické, psychologické, finanční a sociální povahy, které bývají tímto syndromem způsobeny.

U těch, kteří to snesou, je velmi vhodný lehký cvičební program. Pravidelné aerobní a protahovací cvičení pomáhá udržet svalovou kondici, zlepšuje spánek, zmírňuje bolest a ztuhlost. Zejména při zahájení cvičebního programu je třeba být opatrný, protože přehnaná zátěž by mohla vést k opětovnému vzplanutí nemoci doprovázenému bolestí. K úlevě od příznaků pomáhá v některých případech také omezení stresu a příjmu kofeinu a alkoholu.

Léky mohou nabídnout alespoň krátkodobé zmírnění příznaků, např. zmírnění bolesti a zlepšení kvality spánku. Pacienti s fibromyalgií by měli ve spolupracovat s lékařem na nalezení způsobu léčby, který je pro ně nejúčinnější. To, co pomáhá jednomu člověku, nemusí být účinné u jiného a mnoho lidí s fibromyalgií má zvýšenou tendenci k pociťování nežádoucích účinků léků.

 

Zdroje

S1
Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. DavisCompany, Philadelphia, PA [18th Edition].

S2
Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 5th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO.

S3
Davis, C. What's in a Name: Fibro vs. CFS [6 paragraphs]. Arthritis Foundation [On-line information]. Available online: http://www.arthritis.org/resources/news/news_fibro_cfs.asp

S4
Sprott, H. (2003 March 03). What Can Rehabilitation Interventions Achieve in Patients With Primary Fibromyalgia? [28 paragraphs]. Curr Opin Rheumatol 15(2):145-150, 2003 [On-line journal]. Available online: http://www.medscape.com/viewarticle/449859

S5
(2003 October). Fibromyalgia [11 paragraphs]. American College of Rheumatology, Fact Sheet [On-line information]. Available online: http://www.rheumatology.org/public/factsheets/fibromya.asp

S6
(2001 November, Updated). Fibromyalgia: What It Is and How to Manage It [16 paragraphs]. Familydoctor.org [On-line information]. Available online: http://familydoctor.org/x1599.xml

S7
(2003 February). Fibromyalgia and Exercise [7 paragraphs]. Familydoctor.org [On-line information]. Available online: http://familydoctor.org/061.xml

S8
Jeffrey P. Larson. Fibromyalgia [15 paragraphs]. AccessMed Health Information Library [On-line information]. Available online: http://www.ehendrick.org/healthy/

S9
Russell, J. (2002). New Developments in the Management of Fibromyalgia Syndrome [48 paragraphs]. ACR 2002 Annual Meeting [On-line information]. Available online: http://www.medscape.com/viewarticle/445110

S10
Lorden, L. It's a Guy Thing: Men with Fibromyalgia [17paragraphs]. National Fibromyalgia Association [On-line information]. Available online: http://fmaware.org/patient/coping/men.htm

S11
Nirula, A. (2002 January 24, Updated). Fibromyalgia [25 paragraphs]. MEDLINEplus Health Information Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000427.htm

S12
FM Monograph, What is Fibromyalgia? [65 paragraphs]. National Fibromyalgia Partnership, Inc. [On-line information]. Available online: http://www.fmpartnership.org/

S13
(2003 September). New information on fibromyalgia [5 paragraphs]. The Harvard Medical School Family Health Guide [On-line information]. Available online: http://www.health.harvard.edu/fhg/updates/update0903a.shtml

S14
What is Fibromyalgia? [12 paragraphs]. American College of Rheumatology [On-line information]. Available online: http://www.rheumatology.org/publications/primarycare/number1/hrh0002-98.asp

S15
Simms, R. Treatment of Fibromyalgia Syndrome [26 paragraphs]. American College of Rheumatology [On-line information]. Available online: http://www.rheumatology.org/publications/primarycare/number1/hrh0004-98.asp

S16
Abraham, V. et. al. What is the Fibromyalgia Sndrome and Why is it Important? [26 paragraphs]. American College of Rheumatology [On-line information]. Available online: http://www.rheumatology.org/publications/primarycare/number1/hrh0003-98.asp

S17
Sprott, H. (2003 March 03). What Can Rehabilitation Interventions Achieve in Patients With Primary Fibromyalgia? [27 paragraphs]. Curr Opin Rheumatol 15(2):145-150 [On-line information]. Available online: http://www.medscape.com/viewarticle/449859

S18
Millea, P. and Holloway, R. (2000 October 1). [42 paragraphs]. American Family Physician [On-line journal]. Available online: http://www.aafp.org/afp/20001001/1575.html

S19
Kimberly H. Groner MSN, RN, CANP. University of Michigan Chronic Pain and Fatigue Research Center, Ann Arbor, MI

S20
Denise L. Taylor-Moon, B.A. Program Associate, University of Michigan Chronic Pain and Fatigue Research Center, Ann Arbor, MI

Další internetové zdroje


Tento článek byl naposledy přezkoumán dne 30. leden 2011.
Tento článek byl naposledy změněn 30. leden 2011.