Další název:
Enhanced Liver Fibrosis score
Oficiální název:
ELF skóre

Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?

ELF   je jednou z možností, jak pomocí laboratorních vyšetření v krvi odhadnout přítomnost vazivové přeměny jater (jaterní fibrózy) a posoudit její závažnost. Hodnota skóre se vypočte z koncentrací tří různých látek v krvi se vztahem k tvorbě vaziva.

Kdy se nechat vyšetřit?

Vyšetření se používá v situacích, kdy není dostupná instrumentální metoda hodnocení tuhosti jater, tzv. elastografie, která identifikuje vazivovou přeměnu jater mnohem spolehlivěji.

 Požadovaný druh vzorku?

Vzorek krve odebraný ze žíly na paži.

Je nutná příprava?

Vzhledem k tomu, že jednou z vyšetřovaných látek je kyselina hyaluronová, je nutné vynechat před odběrem krve všechny dermatologické výrobky, které hyaluronovou kyselinu obsahují.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?

Skóre využívá 3 biochemické markery aktivity mezibuněčné hmoty (extracelulární matrix) pro odhad závažnosti fibrózy v játrech neinvazívním způsobem. Těmito markery jsou kyselina hyaluronová, tkáňový inhibitor 1 metaloproteáz (TIMP-1) a N-terminální propeptid prokolagenu typu III (PIIINP), jejichž koncentrace se vyšetřuje v krevním séru. Změřené koncentrace uvedených látek se pomocí rovnice pracující s logaritmy koncentrací převedou na hodnotu skóre.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

V jakých případech se využívá?

ELF skóre je orientační hodnocení přítomnosti vazivové přeměny jater, které má srovnatelnou nebo lepší výpovědní hodnotu jako podobné nepřímé neinvazivní krevní testy, kterými jsou například skóre APRI (aktivita jaterního enzymu AST a počtu krevních destiček), Fornsův index (založený na věku, aktivitě jaterního enzymu GGT a cholesterolu v krevním séru, počtu krevních destiček), FIB-4 (věk, AST, ALT, krevní destičky), poměr AST a ALT a další. Někdy se používá kyselina hyaluronová, TIMP-1 nebo PIIINP samostatně nebo v dvojkombinaci (přímé neinvazivní testy). Význam těchto krevních testů zásadně ustupuje do pozadí, je-li k dispozici tranzientní elastografie, což je ultrazvukové vyšetření tuhosti jater.

Kdy je potřeba podstoupit test?

Při pátrání po jaterní fibróze nebo cirhóze a nedostupnosti tranzientní elastografie.

Co výsledek vyšetření znamená?

Pokud je hodnota skóre do 7,7, je pravděpodobnost fibrózy malá, ale může být přítomna. Při hodnotách skóre mezi 7,7 a 9,8 je fibróza přítomna a hodnoty nad 9,8 ukazují závažnou fibrózu jater.

Použitá literatura

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Uzlová N, Mejzlíková N, Fraňková S, Libicherová P, Nosek D, Rychlík I. Tranzientní elastografie - přínos v hodnocení vývoje jaterního onemocnění. Vnitř Lék. 2018;64(10):916-922, dostupné 05.pdf (casopisvnitrnilekarstvi.cz)

Tento článek byl naposledy aktualizován 7. května 2024.