Pocit nedostatku dechu; obtížné dýchání.

Tento článek byl naposledy revidován 10. října 2008.

Tento článek byl naposledy změněn 10. října 2008.