Pocit nedostatku dechu; obtížné dýchání.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.