Diseminovaná intravaskulární koagulace, DIC, je komplexní chorobný stav, vznikající při různých situacích, jak jsou některé chirurgické výkony, zhoubné nádory, septický šok, kousnutí jedovaným hadem, onemocnění jater a po těžkém porodu. U DIC jsou aktivovány faktory srážení krve (koagulační faktory) s následnou tvorbou množství krevních sraženin drobných cévách; vyčerpání koagulačních faktorů má nakonec za následek těžký krvácivý stav a ohrožuje nemocného na životě.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.