Deficit vitamínu B12 a kyseliny listové

Vitamín B12 a kyselina listová patří mezi vitamíny skupiny B, které jsou nezbytné pro tvorbu červených krvinek, reparaci buněk a tkání, syntézu DNA. Deficit vitamínu B12 a nebo kyseliny listové je stav, kdy je v organismu chronický nedostatek jednoho nebo obou těchto vitamínů. Jelikož dospělý člověk má v těle, resp. játrech zásoby vitamínu B12 na 3 až 5 let a kyseliny listové na několik měsíců, deficit vitamínů se může projevit až po měsících nebo letech. U dětí se projevy deficitu objevují podstatně dříve, nemají dosud vytvořeny dostatečné zásoby vitamínů.

Nedostatek jak vitamínu B12, tak kyseliny listové vede k rozvoji makrocytární anémie. Tvoří se menší množství větších červených krvinek (erytrocytů) a tím dochází ke snížení přenosové kapacity krve pro kyslík. Anémie může vyvolávat příznaky jako je slabost, závratě, dušnost. Deficit vitamínu B12 může vést ke vzniku neuropatie (poruchy nervů), která se projevuje brněním, necitlivostí v oblasti rukou a nohou. Dále může vyvolat různé duševní změny, od stavů zmatenosti a podrážděnosti až po těžkou demenci.

Těhotné ženy potřebují pro řádný vývoj dítěte zvýšené množství kyseliny listové. Pokud má žena nedostatek kyseliny listové již před otěhotněním, tento se během těhotenství prohlubuje a může vést nejen k předčasnému porodu, ale i k rozvoji defektu neurální trubice dítěte (např. spina bifida).

 

 

Příznaky a projevy

Příznaky deficitu vitamínu B12 a kyseliny listové jsou často mírné a nespecifické. Souvisejí s rozvojem makrocytární anémie, postižením nervové soustavy a změnami v zažívacím traktu. Je možno diagnostikovat nemocného v časné fázi deficitu (nedostatku), ještě před tím, než se u něj projeví příznaky. Častěji je diagnóza stanovena až ve fázi rozvinutých příznaků. Tyto mohou být různě intenzivní, od mírných po těžké.

Patří mezi ně:

 • průjem

 • zmatenost

 • paranoia – psychiatrická porucha s bludy

 • závratě

 • vyčerpání, slabost

 • ztráta chuti k jídlu

 • malabsorbce

 • bledost

 • rychlý pulz

 • dušnost

 • zvýšená citlivost, pálení jazyka a v ústech

 • brnění, necitlivost a nebo pálení nohou, rukou a paží (vit B12)

 

 

Příčiny

Deficit vitamínu B12 a kyseliny listové může být způsoben nedostatečným přívodem, poruchou vstřebávání, zvýšenou ztrátou nebo zvýšenou spotřebou.

Kyselina listová se nachází v zelené listové zelenině, citrusech, fazolích, kvasnicích a cereáliích, které jsou jí někdy fortifikovány.

Deficit vitamínu B12 z nedostatečného příjmu není běžný. Vyskytuje se u vegetariánů a veganů, kteří živočišnou stravu jí omezeně nebo vůbec a také u jimi kojených dětí.

Deficit vitamínu B12 může být způsoben nedostatečnou produkcí žaludeční šťávy, která je nezbytná k oddělení vitamínu B12 od bílkovin přijatých potravou. Toto je příčina nedostatku vitamínu B12 ve stáří a u lidí užívajících léky na potlačení tvorby žaludeční šťávy. Nedostatek vitamínu B12 může být dále způsoben nedostatkem vnitřního faktoru, látky produkované parietálními buňkami žaludeční sliznice. Vnitřní faktor váže vitamín B12 a umožňuje jeho vstřebání v oblasti tenkého střeva. Perniciózní anémie je autoimunitní onemocnění, při kterém jsou poškozovány parietální buňky žaludku a dochází k poklesu tvorby vnitřního faktoru.

Nedostatek vitamínu B12 a kyseliny listové mohou vznikout v rámci chorob spojených s poruchou vstřebávání – např. celiakální sprue (také název celiakie nebo glutenová enteropatie). Je to onemocnění charakterizované nesnášenlivostí lepku (glutenu), kontakt s ním vyvolává zánět tenkého střeva a následně poruchu vstřebávání. Dále může deficit vyvolat kolonizace žaludku a tenkého střeva bakteriemi, chirurgické odstranění části žaludku s parietálními buňkami nebo části střeva, kde se vitamíny vstřebávají.

Chronická onemocnění jater, ledvin a alkoholismus mohou vést k poklesu hladiny vitamínu B12 nebo kyseliny listové. Také léčba léky jako je fenytoin, metformin (antidiabetikum) nebo metotrexát (imunosupresinum používané k léčbě autoimunitních chorob).

Těhotné ženy potřebují pro správný vývoj dítěte zvýšené množství kyseliny listové. Jakýkoliv nedostatek vitamínů přítomný před otěhotněním se zvýrazní během těhotenství.

 

Vyšetření

Nejpoužívanějším vyšetřením je vyšetření krevního obrazu, které odhalí anémii a makrocyty (velké erytrocyty) vyvolané deficitem vitamínu B12 a kyseliny listové.

Laboratorní vyšetření se používají jednak ke zjištění deficitu a určení jeho závažnosti, ale také ke zjištění příčiny deficitu a sledování efektu léčby.

 

Laboratorní vyšetření

Často používané testy pro stanovení diagnózy a ke sledování průběhu léčby deficitu vitamínu B12 a kyseliny listové:

 • Hladina vitamínu B12: nízká hladina znamená deficit, ale neřekne nám nic o vyvolávající příčině. Falešně nízká hladina je pozorována při nedostatatku kyseliny listové. Tento test je možno využívat pro sledování účinnosti léčby.

 • Krevní obraz: krevní obraz je skupina testů, která se rutinně používá ke zjišťování stavu krvinek v organismu. Vyhodnocuje druh, množství a vlastnosti krvinek. Při deficitu vitamínu B12 a kyseliny listové bývá snížené množství hemoglobinu a erytrocyty jsou abnormálně velké (makrocytární, megaloblastová anémie). Může být nedostatek bílých krvinek (leukopenie) a krevních destiček (trombocytopenie).

 • Kyselina listová: můžeme vyšetřit kyselinu listovou v séru a v erytrocytech. Běžně se provádí vyšetření kyseliny listové v séru, její snížení znamená deficit. Její normální hladina nevylučuje deficit vitamínu B12. Tento test je možno využívat i pro sledování účinnosti léčby.

 

Zřídka používané testy:

 • Kyselina metylmalonová: používá se zřídka, slouží k odhalení mírného nebo počínajícího nedostatku vitamínu B12.

 • Homocystein: vyšetřován příležitostně, jeho hladina bývá zvýšená při nedostatku vitamínu B12 a kyseliny listové.

 

Testy používané k odhalení příčiny deficitu vitamínu B12 a kyseliny listové:

 • Schillingův test: tento test se používal k potvrzení diagnózy perniciózní anémie často, ale již není běžně dostupný.

 • Protilátky proti vnitřnímu faktoru: interferují s vitamínem B12 ve vazbě na vnitřní faktor. Mohou se vyskytovat u perniciózní anémie. Tento speciální test není běžně dostupný.

 • Blokující protilátky proti vnitřnímu faktoru: bílkovina, která brání vitamínu B12 vázat se na vnitřní faktor. Vyskytuje se u více než 50 % pacientů s perniciózní anémií.

 • Protilátky proti parietálním buňkám: vyskytují se ve vysokém procentu u lidí s perniciózní anémií, ale vyskytují se i u jiných chorob.

 

Léčba

Léčba deficitu vitamínu B12 a kyseliny listové zahrnuje dlouhodobou až doživotní substituční léčbu. Pacienti s nedostatkem vnitřního faktoru nebo chorobou způsobující poruchu vstřebávání musí dostávat vitamín B12 parenterálně, v injekcích. Kyselina listová se užívá perorálně. Lékaři doporučují, aby ženy plánující těhotenství užívaly kyselinu listovou již před otěhotněním a dále po celou dobu těhotenství. To zajistí dostatečnou zásobu pro zdravý vývoj dítěte.

Pokud je nedostatek vitamínu B12 i kyseliny listové, nemocný by měl dostávat oba dva vitamíny současně. Pokud by nemocný s deficitem vitamínu B12 a kyseliny listové bral pouze kyselinu listovou, mohlo by sice dojít k úpravě makrocytární anémie, ale přetrvávala by neuropatie (poškození nervů). Vhodná léčba může odstranit většinu příznaků, ale nemusí zcela odstranit poškození nervů.

 

Literatura a odkazy


Na této webové stránce:

Laboratorní vyšetření: Krevní obrazNátěr periferní krve, Vitamín B12, Kyselina listová, Homocystein, Kyselina Metylmalonová

Choroby: MalnutriceAlkoholismusAnémie

Literatura:

Harrison´s Principles of Internal Medicine. 16th ed. Kasper D, Braunwald E, Fauci A, Hauser S, Longo D, Jameson JL, eds. McGraw-Hill, 2005.

Penka M, Buliková A, Neonkologická hematologie, Grada, 2009

Indrák I a kolektiv, Hematologie, Triton, 2006

Anděl M, Gregor P, Horák J, Widimský P, Vnitřní lékařství díl III, Hematologie, Galén, 2001Tento článek byl naposledy přezkoumán dne 24. říjen 2010.
Tento článek byl naposledy změněn 24. říjen 2010.