Cystická fibróza

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Cystická fibróza

Cystická fibróza (CF) je relativně častá geneticky podmíněná choroba způsobená mutací genu umístěném na chromozomu 7. Každá tělesná buňka (s vyjímkou spermií u mužů a vajíček-oocytů u žen) má 46 chromozomů respektive 23 párů chromozomů, z nichž polovina se dědí od matky a druhá polovina od otce. Geny umístěné na chromozomech kódují produkci bílkovin, které zabezpečují tělesné funkce. Gen na chromozomu 7 kóduje produkci bílkoviny, která se nazývá transmembránový regulátor cystické fibrózy (CFTR). Změny v desoxyribonukleové kyselině (DNA) tohoto genu (mutace) vedou k poruše tvorby nebo funkce této bíloviny, která potom způsobuje CF. Dosud bylo popsáno více než 1000 různých mutací, některé jsou častější, jiné jsou vzácné.

 

Protože CF je recesivně dědičná choroba, má jedinec s touto chorobou mutované obě alely na chromozomech 7 (od každého z rodičů zdědí jeden abnormální gen). Přenašeči choroby mají pouze jeden mutovaný gen a nemají žádné potíže. Mohou ale předat mutaci genu svým potomkům. Rodiče dětí s CF mají každý jeden zmutovaný gen pro CF. Jinak řečeno, oba rodiče musí být buď přenašeči mutace pro CF nebo mít CF jako chorobu. Obyvatelé Severní Evropy a Aškenázští Židé mají mutaci genu pro CF nejčastěji (1 osoba ze 20-25 je přenašeč mutace).

 

Mít CF znamená mít defekt ve funkci bílkoviny CFTR, který vede k poruše transportu vody a iontů v epitelových buňkách. Tento defekt způsobuje tvorbu abnormálně vazkého sekretu žlázek v průduškách a ve slinivce břišní. Vazký sekret ucpává vývody žláz a vede k opakovaným zánětům a poruchám trávení bílkovin a tuků. Muži s CF jsou většinou neplodní pro defekty nebo chybění vas defferens, což jsou kanálky transportující spermie z varlat. Většina nemocných s CF má plicní a zažívací obtíže od časného dětství, intenzita potíží je ale různá. Dokonce i jedinci s toutéž mutací mohou mít různě intenzivní obtíže.

 

CF je jednou z nejčastějších recesivně dědičných chorob ve Spojených státech. V současnosti neexistuje žádná prevence nebo kauzální léčba této choroby. Léčbou ovlivňujeme pouze potíže nemocného. Ve fázi výzkumu jsou další možnosti léčby CF. Lidé s CF žijí v současnosti déle než dříve a mají také zlepšenou kvalitu života.

 

Příznaky a znaky choroby

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Příznaky a znaky choroby

Příznaky a znaky CF lze odvodit od poruchy transportu vody a iontů. Pot je u jedinců s CF 5x slanější než u zdravých osob. Ztráty sodíku a chloridů mohou vést k poruše srdečního rytmu a vyvolat šokový stav.

U pacientů s CF způsobuje vazký bronchiální sekret vznik častých zánětů plic a průdušek. Tyto infekce je třeba intenzivně léčit antibiotiky. Většina nemocných s CF umírá na plicní komplikace spojené s opakovanými infekcemi.

Hlenové zátky ucpávají i vývod slinivky břišní, což vede k poruše vstřebávání bílkovin a tuků. Dále je omezeno vstřebávání vitaminů rozpustných v tucích (A, D, E, K). Nemocným podáváme pankreatické enzymy a výše uvedené vitaminy. Je vhodná strava bohatá na bílkoviny a chudá na tuky. Pokud je poškození slinivky břišní závažné, nemocní mají i diabetes mellitus.

 

Příznaky a znaky spojené s CF jsou:

 

 • Chronický kašel a vykašlávání

 • Opakované plicní infekce

 • Mekoniový ileus (žádná stolice během prvních 24-48 hodin života)

 • Hubnutí a podvýživa

 • Zánět slinivky břišní

 • Chronický průjem, mastné stolice

 • Cukrovka při chronické pankreatitidě

 • Zpomalený růst a opožděný sexuální vývoj v pubertě

 • Paličkovité prsty na rukou a nohou

 • Chronické onemocnění jater a biliární cirhóza

 • Nedostatek bílkovin a otoky

 • Prolaps sliznice konečníku

 • Mužská neplodnost

 

 

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Vyšetření

Mutace genu pro CFTR. Americká kolej lékařské genetiky a Americká kolej porodníků a gynekologů doporučují vyšetření panelu 23 nejčastějších mutací genu pro CFTR u jedinců s CF a přenašečů choroby. (Některé laboratoře jsou schopny vyšetřit panel 30-88 mutací). Pomocí těchto vyšetření se zjistí typ mutací u párů hodlajícíh přivést na svět potomka. V případě, že je zjištěna mutace u obou jedinců, je nutný pohovor s genetikem ohledně rizika narození dítěte s CF.

Chloridy v potu. Při tomto testu se vyšetřují chloridy v potu získaného speciálním postupem. Jeden z hlavních příznaků CF je abnormálně slaný pot (5x slanější oproti zdravým jedincům). Zvýšení koncentrace chloridů v potu musí vést k vyšetření mutace genu pro CFTR. Některé případy CF jsou diagnostikovány pouze z vyšetření chloridů v potu a velmi vzácně může být koncentrace chloridů v potu u nemocného s CF v normě.

Trypsin/chymotrypsin. Jedná s o vyšetření proteolytických enzymů v stolici. Trypsin a chymotrypsin jsou produkovány slinivkou břišní v inaktivní formě a jsou aktivovány v tenkém střevě, kde umožňují trávení bílkovin. Jedná se o skríningový test pro nedostatečnost slinivky břišní.

Imunoreaktivní trypsin (IRT). Jedná se o vyšetření stolice novorozence na trypsinogen, produkovaný slinivkou břišní, který je v tenkém střevě aktivován na enzym trypsin. U CF vazký sekret ucpává kanálky slinivky břišní a brání tím odtoku trypsinogenu do tenkého střeva. Koncetrace imunoreaktivního trypsinu v séru je u novorozenců s CF zvýšena. Po tomoto vyšetření ale musí následovat daší testy, protože IRT může být někdy falešně pozitivní.

Nazální rozdíl potenciálů (NPD). Aktivní transport iontů, primárně sodíku a chloridů přes epitel sliznice nosní podmiňuje vznik potenciálu (PD), který může být měřen. U jedinců s CF se tento potenciál liší od zdravých jedinců. Pomocí tohoto testu lze podpořit diagnózu CF.

 

Další vyšetření testují funkci různých orgánů, plodnost a plicní funkce:

 

 • Tuk ve stolici
 • Úplný metabolický panel
 • Základní metabolický panel
 • Amyláza
 • Lipáza
 • Spermiogram
 • Kultivační vyšetření sputa

 

Dalšími vyšetřeními jsou skiagramy hrudníku, rtg skeletu, vyšetření gastrointestinálního traktu a opakované vyšetření plicních funkcí.

 

Prevence, časná diagnostika a léčba

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Prevence, časná diagnostika a léčba

V současné době neexistuje kauzální léčba CF, léčbou pouze zmírňujeme potíže nemocného a tím zlepšujeme kvalitu jeho života. Ve fázi výzkumu jsou další možnosti léčby. V posledních 10 letech byl docílen významný pokrok v prodloužení délky života nemocných s CF.

Prevence CF spočívá v genetickém poradenství u přenašečů mutace genu pro CFTR.

Časná diagnostika CF je možná prenatálním genetickým vyšetřením na mutace CFTR (vyšetření amniové tekutiny, vyšetření choriových klků). Lze vyšetřovat IRT a mutace genu pro CFTR u novorozenců. Časná diagnostika CF umožňuje edukaci rodičů, časné předání dítěte do péče specializovaného centra pro CF a zahájení léčby zaměřené na zvládnutí problémů s výživou a plicními infekcemi.

 

Informace o CF lze nalézt na webových stránkách.

 

Otázky pro Vašeho poskytovatele zdravotní péče

 1. Jaké výhody má genetické vyšetření (mutace genu pro CFTR) oproti jiným skríningovým testům pro CF?
 2. Kdy je nejlépe provést skríningové vyšetření na CF?
 3. Mělo by být naše dítě testováno na CF?
 4. Nabízí země testování novorozenců na CF?
 5. Jak ovlivňuje etnikum riziko pro CF? Jsou určité panely mutací zaměřeny na určité skupiny obyvatel? Má laboratoř dostatek informací o mém etniku?
 6. Jaké jsou výhody a nevýhody testování obou rodičů na mutace pro CF? Je vhodné se nechat otestovat současně nebo postupně?
 7. Jste schopen kvalifikované rady na základě výsledků mého genetického vyšetření nebo by bylo lépe obrátit se na specialistu v oboru lékařské genetiky?
 8. Jsou v mé rodině další osoby, které by mohly profitovat z genetického vyšetření?

 

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

 

Tento článek byl naposledy revidován 29. ledna 2011.

Tento článek byl naposledy změněn 29. ledna 2011.