Popis onemocnění

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Cystická fibróza (CF) je vzácné geneticky podmíněné onemocnění způsobené mutací genu CFTR (transmembránový regulátor cystické fibrózy) umístěném na chromozomu 7, které vedou k poškození specifického proteinu (bílkoviny) CFTR. Tím je porušena vodivost chloridového kanálu způsobující hromadění hustého hlenu především v plicích, ale i dalších orgánech – slinivce břišní, zažívacím a reprodukčním traktu a vede tak k porušené funkci těchto orgánů. Vazký sekret ucpává vývody řady žláz a vede k opakovaným zánětům a poruchám trávení bílkovin a tuků. Muži i ženy s CF jsou většinou neplodní. U mužů se jedná o defekty nebo chybění vas defferens, což jsou kanálky transportující spermie z varlat, u žen o poruchu transportu vajíčka směrem do dělohy. Většina nemocných s CF má plicní a zažívací obtíže od časného dětství, intenzita potíží je ale různá.

Protože CF je recesivně dědičná choroba, má jedinec s touto chorobou mutované obě alely na chromozomech 7 (od každého z rodičů zdědí jeden abnormální gen).  Přenašeči choroby mají pouze jeden mutovaný gen a nemají žádné potíže. Mohou ale předat mutaci genu svým potomkům. Rodiče dětí s CF mají každý jeden zmutovaný gen pro CF. Jinak řečeno, oba rodiče musí být buď přenašeči mutace pro CF, nebo mít CF jako chorobu (každý 20 - 25. člověk je přenašeč-nosič mutace). Každá tělesná buňka s výjimkou spermií u mužů a vajíček (oocytů) u žen má 46 chromozomů respektive 23 párů chromozomů, z nichž polovina se dědí od matky a druhá polovina od otce. Geny umístěné na chromozomech kódují produkci bílkovin, které zabezpečují tělesné funkce. Změny v deoxyribonukleové kyselině (DNA) tohoto genu (mutace) vedou k poruše tvorby nebo funkce této bílkoviny, která potom způsobuje CF. Dosud bylo popsáno více než 2000 různých mutací, některé jsou častější, jiné jsou vzácné. Pro CF je nejčastější mutace del508. Doporučení American College of Medical Genetics (ACMG) a American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) vedla k přijetí standardního panelu mutací genu CF. Zahrnuje 23 nejčastějších mutací (ty s frekvencí vyšší než 0,1 % v obecné populaci USA). Některé laboratoře používají rozšířené panely až 100 nebo více mutací určených k detekci vzácných mutací.

V současnosti neexistuje žádná prevence, kromě prenatálního genetického vyšetření u již nemocných pacientů s CF. Léčbou jsme dosud ovlivňovali pouze potíže nemocného.  Průlomovou léčbou je až od roku 2012 první kauzální lék na CF ivakaftor, používaný od roku 2015 v kombinaci s lumakaftorem. Nejnovějšími preparáty je kombinace ivakaftor-tezakaftor- elexakaftor s nejlepšími výsledky. Jedná se o tzv. modulátory CFTR proteinu. Přípravky zlepšují funkci a množství CFTR proteinu.  Tím se výrazně zlepšují především plicní funkce pacienta, pacient daleko méně kašle a zahleňuje se, méně časté jsou exacerbace onemocnění (zhoršování respiračních obtíží a kašle), lépe tráví a přibývá na váze. Ženy mohou snáze otěhotnět. Lidé s CF žijí v současnosti déle, většina pacientů se dožívá dospělosti, řada pacientů i přes 40 let věku. Navíc mají významně lepší kvalitu života. Při vyčerpání či selhání léčby je indikována oboustranná plicní transplantace.

Zdroje použité v aktuální recenzi

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Doporučení pro léčbu cystické fibrózy přípravkem Ivakaftor-Tezakaftor-Elexakaftor (Kaftrio®) Výbor pracovní skupiny schválil aktualizaci Doporučení pro léčbu cystické fibrózy přípravkem Ivakaftor-Tezakaftor-Elexakaftor (Kaftrio® ) 24.1.2022
 

Elexacaftor–Tezacaftor–Ivacaftor for Cystic Fibrosis with a Single Phe508del Allele P.G. Middleton, M.A. Mall, P. Dřevínek, L.C. Lands, E.F. McKone, D. Polineni, B.W. Ramsey, J.L. Taylor-Cousar, E. Tullis, F. Vermeulen, G. Marigowda, C.M. McKee, S.M. Moskowitz, N. Nair, J. Savage, C. Simard, S. Tian, D. Waltz, F. Xuan, S.M. Rowe, and R. Jain, for the VX17-445-102 Study Group* N Engl J Med 2019;381:1809-19. DOI: 10.1056/NEJMoa1908639 Copyright © 2019 Massachusetts Medical Societ

Efficacy and safety of the elexacaftor plus tezacaftor plus ivacaftor combination regimen in people with cystic fibrosis homozygous for the F508del mutation: a double-blind, randomised, phase 3 trial Harry G M Heijerman*, Edward F McKone*, Damian G Downey, Eva Van Braeckel, Steven M Rowe, Elizabeth Tullis, Marcus A Mall, John J Welter, Bonnie W Ramsey, Charlotte M McKee, Gautham Marigowda, Samuel M Moskowitz, David Waltz, Patrick R Sosnay, Christopher Simard, Neil Ahluwalia, Fengjuan Xuan, Yaohua Zhang, Jennifer L Taylor-Cousar*, Karen S McCoy*, on behalf of the VX17-445-103 Trial Group, Lancet 2019; 394: 1940–48

 (© 2016). Diagnosing and Treating Cystic Fibrosis. American Lung Association. Available online at http://www.lung.org/lung-health-and-diseases/lung-disease-lookup/cystic-fibrosis/diagnosing-and-treating-cf.html. Accessed on 11/12/16.

Lyon, E. et. Al (2016 October Updated). Cystic Fibrosis – CF. ARUP Consult. Available online at https://arupconsult.com/content/cystic-fibrosis. Accessed on 11/12/16.

Sharma, G. (2016 June 8 Updated). Cystic Fibrosis. Medscape Drugs and Diseases. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/1001602-overview Accessed on 11/12/16.

(© 2106).Diagnosis: Testing: CFTR Mutation Analysis. John Hopkins Cystic Fibrosis Center. Available online at http://www.hopkinscf.org/what-is-cf/diagnosis/testing/cftr-mutation-analysis/ Accessed on 11/12/16.

(© 1995–2016). Cystic Fibrosis Mutation Analysis, 106-Mutation Panel. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/35386. Accessed on 11/12/16.

(2011 April, 2014 Reaffirmed). Update on Carrier Screening for Cystic Fibrosis. The American College of Obstetricians and Gynecologists. Available online at http://www.acog.org/Resources-And-Publications/Committee-Opinions/Committee-on-Genetics/Update-on-Carrier-Screening-for-Cystic-Fibrosis. Accessed on 11/12/16.

(2016 February). Cystic Fibrosis: Prenatal Screening and Diagnosis. The American College of Obstetricians and Gynecologists. Available online at http://www.acog.org/Patients/FAQs/Cystic-Fibrosis-Prenatal-Screening-and-Diagnosis. Accessed on 11/12/16.

Tento článek byl naposledy aktualizován 9. srpna 2023.