Automatický proces oddělování lehčích součástí roztoků, směsí nebo suspenzí od součástí těžších pomocí odstředivé síly.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.