Automatický proces oddělování lehčích součástí roztoků, směsí nebo suspenzí od součástí těžších pomocí odstředivé síly.

Tento článek byl naposledy revidován 10. října 2008.

Tento článek byl naposledy změněn 10. října 2008.