AACC licence (Autorská práva)

The American Association of Clinical Chemistry (AACC), americká asociace klinické chemie je celosvětová vědecká a zdravotnická profesionální organizace, zaměřená na klinickou laboratorní vědu a její aplikaci na zdravotní péči. Její celosvětové vedoucí postavení ve vzdělávání, prosazování nových metod a spolupráci v laboratorních oborech pomáhá odborníkům v laboratořích poskytovat co nejlepší péči pacientům

Základní podmínky licence:

  • AACC je vlastníkem autorských práv na LabTetstOnline.
  • CZEDMA je nositelem licence na LabTestsOnline-CZ, tj. na českou modifikace stránek.
  • Pro ČR je udělena pouze jedna licence.
  • CZEDMA smluvně spolupracuje s Českou společností klinické biochemie (ČSKB), která je odborným garantem webových stránek LabTestsOnline-CZ.
  • Není povoleno poskytovat licenci dalším stranám.
  • Webové stránky LabTestsOnline-CZ nesmí mít komerční charakter.
  • CZEDMA je povinna respektovat soukromí uživatelů webových stránek LabTestsOnline-CZ a nesmí prodávat, předávat ani jinak sdělovat osobní údaje o těchto uživatelích.
  • Redakční rada webových stránek LabTestsOnline-CZ koordinuje obsah stránek s americkými webovými stránkami LabTestsOnline.
  • CZEDMA koordinuje s AACC a dalšími účastníky světové sítě webových stránek LabTestsOnline aktivity, zvyšující povědomí o stránkách LabTestsOnline a jejich používání.
  • CZEDMA kontroluje Internetové stránky v českém jazyce a zjišťuje, zda na nich nejsou porušována práva k obsahu stránek LabTestsOnline.