Rozšíření či výduť části tepny následkem zeslabení její stěny.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.