Vrozená porucha vznikající při vývoji mozku, kdy nedojde k uzavření nervové trubice v oblasti hlavy. Následkem toho nedojde k vývoji velké části mozku a lebky.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.