Stanovovaná látka; označuje se také jako laboratorní vyšetření.

V klinické laboratoři označení pro látku, která se podrobuje analýze (stanovuje se). Užívá se též označení laboratorní test, vyšetření.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.