Stanovovaná látka; označuje se také jako laboratorní vyšetření.

V klinické laboratoři označení pro látku, která se podrobuje analýze (stanovuje se). Užívá se též označení laboratorní test, vyšetření.

Tento článek byl naposledy revidován 10. října 2008.

Tento článek byl naposledy změněn 10. října 2008.