Postup, při kterém se pronikne přes břišní stěnu a dělohu do tenkostěnného vaku s tekutinou, která obklopuje vyvíjející se plod; cílem je získat tuto tekutinu (plodovou vodu) pro laboratorní vyšetření, nejčastěji při podezření na onemocnění plodu.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.