Aldoláza je enzym který se účastní konverze glukózy na energii. Nachází se v celém organismu, ale především ve svalech.V krvi je zvýšen u pacientů s poškozením či nemocemi jater a svalstva.

V minulosti bylo stanovení aldolázy požadováno za účelem diagnostiky a sledování onemocnění jater a svalstva. Bylo však prakticky zcela nahrazeno stanovením jiných enzymů, kterými jsou CK (kreatin kináza), ALT (alanin aminotransferáza) a AST (aspartát aminotransferáza). Všechny jsou mnohem specifičtějšími indikátory nemocí jater a svalstva. Stanovení aldolázy nachází uplatnění pouze u pacientů se svalovou dystrofií a s jinými vzácnými poškozeními kostního svalstva.

Tento článek byl naposledy aktualizován 9. května 2015.