Postup, při kterém je odstraňována určitá složka krve, např. krevní destičky nebo bílé krvinky, přičemž zbývající složky krve se vrací zpět dárci. Aferéza umožňuje získat více požadované složky než při jejím oddělení z krevní konzervy.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.