Další název:
Solubilní CD-14, PSEP, CD-14 subtyp

Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?

Presepsin se ve zvýšené koncentraci v krevním séru vyskytuje při vystupňované imunologické odpovědi na infekci nebo poškození tkání. Považuje se za doplňkový biomarker zánětu nebo sepse.

Kdy se nechat vyšetřit?

Vyšetření je určeno především pro lůžková oddělení, která se zabývají intenzívní péčí.

Požadovaný druh vzorku?

Vzorek krve odebraný ze žíly na paži. Pro měření se používá menší stolní analyzátor, který může být umístěn přímo na jednotkách intenzívní péče.

Je nutná příprava?

Nikoliv.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?

V rámci imunitní odpovědi na infekci se komplexy obsahující části mikrobů nebo poškozených tkání a jejich vazebné proteiny připojují s receptorům na povrchu specializovaných bílých krvinek. Těchto vazeb se zúčastňuje jeden z povrchových antigenů monocytů a makrofágů, nazývaný CD14. Tím se spustí kaskáda dějů uvnitř imunokompetentních buněk, na jejímž konci je zvýšená produkce interleukinů. Jeden z interleukinů (IL-6) posléze v játrech stimuluje tvorbu CRP. Část CD14 se dostává z povrchu imunokompetentních buněk do cirkulující krve a zkrácením molekuly se vytváří CD14 subtyp, nazývaný presepsin. Z uvedeného vyplývá, že na počátku imunitní odpovědi organismu se objevuje v krvi vyšší koncentrace presepsinu, kdežto CRP tvořený játry se v krvi zvyšuje později.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

V jakých případech se využívá?

Presepsin je jedním z biomarkerů zánětu a sepse. Nepoužívá se samostatně, ale spolu s dalšími biomarkery zánětu, jako je například C-reaktivní protein (CRP), prokalcitonin (PCT), interleukin 6 (IL-6) a dalšími.

Kdy je potřeba podstoupit test?

Pro použití presepsinu nejsou jednoznačná doporučení, vyšetření ordinuje lékař oddělení intenzívní péče s ohledem na možný vývoj zánětu nebo rozvoj sepse. Lékař také určuje, které jiné laboratorní biomarkery zánětu a sepse bude současně s presepsinem vyšetřovat.

Co výsledek vyšetření znamená?

Zvýšená koncentrace presepsinu se vyskytuje při systémové zánětlivé odpovědi, při infekci a sepsi. Spíše než pozitivní (tj. zvýšená koncentrace presepsinu, zánětlivá reakce možná, ale nikoli jistá) má větší význam negativní výsledek (tj. nezvýšená hodnota, malá pravděpodobnost zánětu nebo sepse). Zvýšení presepsinu může být přítomno při významnějším poškození funkce ledvin.

Použitá literatura

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Laboratorní příručka Pracoviště laboratorních metod, IKEM, Praha, dostupné na adrese Presepsin v plazmě (ikem.cz)

Tento článek byl naposledy aktualizován 7. května 2024.