Další název:
Neutrophil gelatinase-associated lipocalin, NGAL
Oficiální název:
Lipokalin asociovaný s želatinázou neutrofilů, NGAL

Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?

Lipokalin asociovaný s želatinázou neutrofilů, NGAL, je nejvíce prostudovaný biomarker pro identifikaci akutního poškození ledvin z různých příčin. Jde o ochrannou bílkovinu, kterou ledvinové kanálky vytvářejí jako odpověď na různé typy poškození.

Kdy se nechat vyšetřit?

Vyšetření je určeno především pro lůžková oddělení, která se zabývají intenzívní péčí.

Požadovaný druh vzorku?

Vzorek krve odebraný ze žíly na paži nebo vzorek moče, sběr moče za delší časové období není nutný.

Je nutná příprava?

Není.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?

Vyšetřuje se koncentrace NGAL v krevním séru nebo moči, zvýšení ukazuje na možné akutní poškození ledvin. Zvýšení není úplně specifické pro akutní situace, NGAL se může zvyšovat i při chronickém onemocnění ledvin, u srdečního selhání a u řady dalších situací. Současně s NGAL se musí vyšetřovat v krevním séru a moči kreatinin, musí se sledovat objem vyloučené moči za krátké časové intervaly. Protože NGAL není jediným biomarkerem poškození ledvin, lékaři ordinují společně s NGAL další vyšetření krve nebo moči.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

V jakých případech se využívá?

NGAL je jedním z biomarkerů akutního poškození ledvin. Kromě všech dalších vyšetření ledvin (ultrazvuk, CT a další) doplňuje laboratorní informace, které poskytuje chemické a morfologické vyšetření moče, stanovení albuminu v moči, vyšetření charakterizující funkci ledvin a mnoho dalších.

Kdy je potřeba podstoupit test?

Pro použití NGAL nejsou jednoznačná doporučení, vyšetření ordinuje lékař oddělení intenzívní péče s ohledem na rizika poškození ledvin a na další onemocnění pacienta.

Co výsledek vyšetření znamená?

Zvýšení koncentrace NGAL v krevním séru nebo v moči ukazuje pravděpodobnou odpověď ledvinových kanálků na faktory, které mohou ledvinu poškozovat. Vzhledem k tomu, že ledvina je velmi komplexní orgán, musejí se při interpretaci brát do úvahy všechny dostupné informace. Zvýšení NGAL může souviset s vyšší morbiditou pacientů a má tak prognostickou roli.

Použitá literatura

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Romejko K, Markowska M, Niemczyk S. The Review of Current Knowledge on Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin (NGAL). Int J Mol Sci. 2023 Jun 21;24(13):10470. doi: 10.3390/ijms241310470. Dostupné na ijms-24-10470.pdf (nih.gov)

Tento článek byl naposledy aktualizován 7. května 2024.