Další název:
Kyselina beta-hydroxymáselná, BHB, Ketolátky (Beta-hydroxybutyrát, Acetoacetát, Aceton)
Oficiální název:
Kyselina 3-hydroxymáselná

Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Ketolátky jsou produkty rozkladu tuků a vysoká hladina těchto látek v krvi nebo moči může signalizovat závažné stavy jako je diabetická ketoacidóza, alkoholická ketoacidóza nebo hladovění. Měření hladin ketolátek pomáhá lékařům diagnostikovat a monitorovat tyto stavy a přizpůsobit léčbu.

Kdy se nechat vyšetřit?
Vyšetření je vhodné, pokud máte diabetes a zaznamenáváte vysoké hladiny cukru v krvi, zvracení, bolesti břicha, zápach acetonu z úst, nebo jste na ketogenní dietě a chcete monitorovat její účinnost. Také by mělo být provedeno při podezření na metabolickou acidózu s vysokým aniontovým rozdílem (anion gap).

Požadovaný druh vzorku
Krev odebraná z loketní žíly nebo kapka krve z prstu.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Nejčastěji propíchnutím kůže ostrou lancetou na okraji jednoho z prstů na ruce (kapka krve z prstu) nebo vpichem odběrové jehly do loketní žíly.

Je třeba nějaká příprava na vyšetření?
Není

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Vyšetření ketolátek v krvi se používá k diagnostice a monitorování léčby diabetické ketoacidózy, alkoholické ketoacidózy, při kontrole správného nastavení ketogenní diety nebo v případě podezření na metabolické poruchy. Krevní testy jsou považovány za citlivější a specifičtější ve srovnání s testy moči.

Co výsledek vyšetření znamená?
Zvýšené hodnoty mohou ukazovat na přítomnost jednoho z výše zmíněných stavů. U správně držené ketogenní diety pro redukci hmotnosti by hodnoty kyseliny beta-hydroxymáselné měly být vyšší než 0,5 mmol/L, pro diagnostiku alkoholické ketoacidózy používáme mez 2,5 mmol/L, u diabetické ketoacidózy očekáváme hodnoty nad 3 mmol/L a u ketogenní diety při léčbě epilepsie mají být hodnoty vyšší než 4 mmol/L.

Další informace související s tímto vyšetřením
Měření kyseliny beta-hydroxymáselné dále můžeme využít pro detekci nedostatečného příjmu mateřského mléka u novorozenců.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jaké jsou rozdíly mezi ketolátkami v krvi a moči?

Močové testy mohou být méně spolehlivé a mohou reflektovat zpoždění stavu, zatímco krevní testy poskytují aktuálnější a přesnější údaje o metabolickém stavu.

Může být výsledek ovlivněn něčím jiným než dietou nebo onemocněním?

Ano, výsledky mohou být ovlivněny dehydratací, velkou fyzickou námahou, extrémním stresem nebo nedostatkem příjmu potravy.

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1.       Anderson, Joseph C., Samer G. Mattar, Frank L. Greenway, and Richard J. Lindquist. 2021. “Measuring Ketone Bodies for the Monitoring of Pathologic and Therapeutic Ketosis.” Obesity Science and Practice 7 (5): 646–56.

2.       Brooke, Joanne, Marlon Stiell, and Omorogieva Ojo. 2016. “Evaluation of the Accuracy of Capillary Hydroxybutyrate Measurement Compared with Other Measurements in the Diagnosis of Diabetic Ketoacidosis: A Systematic Review.” International Journal of Environmental Research and Public Health 13 (9). https://doi.org/10.3390/ijerph13090837.

3.       Kilpatrick, Eric S., Alexandra E. Butler, Stephen L. Atkin, and David B. Sacks. 2023. “Establishing Pragmatic Analytical Performance Specifications for Blood Beta-Hydroxybutyrate Testing.” Clinical Chemistry 69 (5): 519–24.

Tento článek byl naposledy aktualizován 6. června 2024.