Lab Tests Online CZ

Vítejte na mezinárodním a nekomerčním webovém portálu LabTestsOnline. Je určen především vám laikům a pacientům, aby vám poskytl vám dodatečné informace k výsledkům testů, které jste již podstoupili, anebo na které se v brzké době chystáte. Zároveň slouží i zdravotnickým pracovníkům pro rychlou a aktuální orientaci v novinkách laboratorní medicíny. Naleznete zde popis jednotlivých onemocnění, příznaky a symptomy, seznam testů, které slouží k diagnostice a monitorování léčby, možnosti prevence, časné detekce a terapie.
Informace na tomto portálu vám pomohou i pro porozumění významu screeningu v různých obdobích života a to již od narození, přes období těhotenství až ke screeningu u dospělých osob.
Veškeré překlady jsou adaptovány na podmínky a zákonitosti České republiky.
Letáček se seznamem vyšetření ke stažení zde (PDF)
Ministerstvo zdravotnictví podporuje LabTestsOnline zde (PDF)

Témata novinek

Vyhodnocení akce DEN KRVE přineslo překvapení

Jak dopadly výsledky krevních testů a co si o svém zdravotním stavu mohli přečíst zaměstnanci jednoho z největších mediálních domů v České republice? Přinášíme vám souhrnné zhodnocení projektu DEN KRVE, který proběhl ve spolupráci ústavu Zdravotní gramotnost národa, sdružení CZEDMA, společnosti Siemens Healthcare, s.r.o. a laboratoře AeskuLab. Zhodnocení nálezů provedl MUDr. Roman Cibulka a profesor Jaroslav Racek z Ústavu klinické biochemie a hematologie Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Plzni.

Laboratorní diagnostika v Hospodářských novinách

Pokud jste ještě nečetli Hospodářské noviny, které vyšly 16. listopadu, můžete si u nás přečíst jejich přílohu věnovanou laboratorní diagnostice. Dozvíte se o přínosu automatizace laboratoří, o problematice testování idiopatických střevních zánětů. Uveden je i originální pohled na vitamin D očima analyzátoru. Velmi zajímavá je i zpráva o netradiční akci na podporu preventivních vyšetření s názvem Den krve, která proběhla ve spolupráci sdružení CZEDMA a ústavu Zdravotní gramotnost národa. PDF zde:

Laboratorní testy: Co o vás prozradí a proč jsou potřebné.

Profesor Jaroslav Racek odpovídá na otázky, zda mají smysl preventivní prohlídky, co se díky nim můžeme dozvědět o svém zdraví atd. Článek vyšel v srpnovém čísle časopisu Zdraví a věnuje se také projektu LabTestsOnline!

Víte, co skrývá vaše krev?

V duchu této naléhavé otázky probíhá od dubna do konce června v čekárnách praktických lékařů a na internetu kampaň zaměřená na prevenci a lepší informovanost pacientů. Projekt zastřešuje nezisková organizace Zdravotní gramotnost národa, z.ú., informačním garantem je LabTestsOnline. Letáček k nahlédnutí zde.