Lab Tests Online CZ

Vítejte na mezinárodním a nekomerčním webovém portálu LabTestsOnline. Je určen především vám laikům a pacientům, aby vám poskytl vám dodatečné informace k výsledkům testů, které jste již podstoupili, anebo na které se v brzké době chystáte. Zároveň slouží i zdravotnickým pracovníkům pro rychlou a aktuální orientaci v novinkách laboratorní medicíny. Naleznete zde popis jednotlivých onemocnění, příznaky a symptomy, seznam testů, které slouží k diagnostice a monitorování léčby, možnosti prevence, časné detekce a terapie.
Informace na tomto portálu vám pomohou i pro porozumění významu screeningu v různých obdobích života a to již od narození, přes období těhotenství až ke screeningu u dospělých osob.
Veškeré překlady jsou adaptovány na podmínky a zákonitosti České republiky.
Letáček se seznamem vyšetření ke stažení zde (PDF)

Témata novinek

Enzymy v květnovém Zdraví

Jak nám pomáhají enzymy, jak v organismu fungují a co se stane, když některý z důležitých enzymů v organismu chybí?

Článek v časopise Moje zdraví

Pobýváte rádi a často na svém gauči? Přečtěte si tento výstižný a varovný článek a možná se rychle zvednete.

Článek v časopise ZDRAVÍ

V dubnovém čísle časopisu ZDRAVÍ vyšel článek „Máte vysoký cholesterol? Myslete na to, co jíte!“

Nové články v časopise Zdravotnictví a medicína

Nové články v časopise Zdravotnictví a medicína.