Lab Tests Online CZ

Vítejte na mezinárodním a nekomerčním webovém portálu LabTestsOnline. Je určen především vám laikům a pacientům, aby vám poskytl vám dodatečné informace k výsledkům testů, které jste již podstoupili, anebo na které se v brzké době chystáte. Zároveň slouží i zdravotnickým pracovníkům pro rychlou a aktuální orientaci v novinkách laboratorní medicíny. Naleznete zde popis jednotlivých onemocnění, příznaky a symptomy, seznam testů, které slouží k diagnostice a monitorování léčby, možnosti prevence, časné detekce a terapie.
Informace na tomto portálu vám pomohou i pro porozumění významu screeningu v různých obdobích života a to již od narození, přes období těhotenství až ke screeningu u dospělých osob.
Veškeré překlady jsou adaptovány na podmínky a zákonitosti České republiky.
Letáček se seznamem vyšetření ke stažení zde (PDF)

Témata novinek

Krev namísto křišťálové koule

Odběr krve a laboratorní vyšetření je dnes už neodmyslitelnou součástí péče o zdraví. Je skvělé, že generace současných rodičů dnes již dětem vysvětluje, že klíčem ke zdraví není nevědomost, ale včasný záchyt choroby.

Cesta vzorku

Zajímavé edukační video natočil kolektiv pracovníků vedený prof. MUDr. Jaroslavem Rackem, DrSc. O tom, jak se rodí laboratorní výsledek.

Enzymy v květnovém Zdraví

Jak nám pomáhají enzymy, jak v organismu fungují a co se stane, když některý z důležitých enzymů v organismu chybí?

Článek v časopise Moje zdraví

Pobýváte rádi a často na svém gauči? Přečtěte si tento výstižný a varovný článek a možná se rychle zvednete.