Vyšetření protilátek proti SARS-CoV-2 je způsob, jak zjistit, zda jste byli v minulosti nakaženi koronavirem SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19.

Protilátky se vyšetřují ze vzorku krve (séra), a proto se metody nazývají sérologické. Mohou být provedeny v laboratoři nebo přímo u pacienta v tzv. point-of-care režimu. Detekce protilátek se využívá u pacientů s dlouhotrvajícími nebo pozdními komplikacemi. Je také součástí výzkumu pro lepší porozumění pandemii onemocnění COVID-19.

Smysl testu

Standardně se vyšetření produkce protilátek proti SARS-CoV-2 využívá pro zjištění, zda měl pacient v historii infekci tímto virem.

Protilátkové testy jsou nevhodné pro diagnostiku probíhajícího onemocnění COVID-19. Nejčastější důvodu indikace tohoto testu jsou:

Testování osob s převládajícími symptomy COVID-19: pokud máte příznaky onemocnění COVID-19 již několik týdnů, je možné, že aktivní infekci nebude možné detekovat antigenním nebo PCR testem. V takovém případě může protilátkový test pomoci s vysvětlením protrahovaných příznaků a diagnostikou COVID-19.

Testování u osob s pozdními komplikacemi COVID-19: některé následky onemocnění COVID-19 se mohou vyvinout týdny až měsíce po infekci. Pokud je podezření na pozdní následky infekce, může toto vyšetření pomoci s diagnostikou COVID-19.

Epidemiologické šetření: protilátkové testy mohou poskytnout informace užitečné pro lepší porozumění COVID-19. Například může sérologické testování pomoci odhadnout, kolik lidí bylo nakaženo. Může také pomoci určit, jaký vliv má proběhlá infekce na budoucí COVID-19.

Je důležité zmínit, že Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC, angl. Centers for Disease Control and Prevention) nedoporučují protilátkové testy pro zjištění imunity proti SARS-CoV-2 ani odpovědi k očkování. Tyto testy nejsou k tomuto určeny, a proto by se neměly využívat pro organizaci opatření na pracovištích nebo ve sdílených ubytovacích zařízeních jako jsou domovy pro seniory nebo vysokoškolské koleje. Nejsou ani určeny pro nařízení úrovně opatření proti COVID-19.

Co test měří?

Sérologické testy na COVID-19 měří hladinu protilátek proti SARS-CoV-2 v krvi. Protilátky jsou proteiny produkované imunitním systémem jako odpověď na přítomnost patogenu (jako jsou viry) v organismu.

Organismus produkuje specifické protilátky proti SARS-CoV-2. Testy mohou detekovat protilátky (imunoglobuliny) typu IgG, IgM a IgA. Tyto protilátky se vytvářejí v různých časových odstupech po infekci.

Přestože je možné testovat všechny tři zmíněné kategorie imunoglobulinů u SARS-CoV-2, většinou se měří hladiny IgG a IgM. IgG protilátky se tvoří po několika týdnech až měsících a považují se za nejspolehlivější ukazatel proběhlé infekce.

Kdy je vhodné si otestovat hladinu protilátek proti SARS-CoV-2?

Toto vyšetření se zpravidla provádí za specifických okolností. Většinou se indikuje u pacientů s příznaky, které lze připsat COVID-19, ale předpokládá se, že samotná infekce proběhla před několika týdny nebo měsíci. V takových případech mohou být výsledky testů detekujících aktivní infekci negativní.

Protilátkové testy nemohou dokázat, že jste imunní vůči infekci SARS-CoV-2. Nemohou ani prokázat úspěšnost vakcinace. K dispozici není dostatek dat o vztahu hladiny protilátek a imunity, a proto CDC nedoporučuje protilátkové testy využívat k těmto účelům.

Pokud je sérologický test proveden, je nutné brát na zřetel čas, který je nutný na vytvoření protilátek imunitním systémem. Často to trvá několik týdnů, a tak protilátkový test provedený moc brzo po infekci nemusí být validní. Navíc, i když bylo prokázáno, že u některých pacientů přetrvávaly protilátky i více než 8 měsíců, u někoho to může být mnohem kratší, ale i delší doba.

Jak se nechat otestovat

Protilátkový test na COVID-19 většinou indikuje lékař. Testování vyžaduje vzorek krve, který se odebírá v ordinaci lékaře, laboratoři nebo jinde ve zdravotnických zařízeních. Krev se odebírá ze žíly nebo ze špičky prstu. Analýza vzorku může být provedena okamžitě u pacienta v tzv. point-of-care režimu nebo může být zaslán do laboratoře.

Mohu si test provést doma?

Možnosti domácích protilátkových testů na COVID-19 jsou omezené. V České republice jich je na trhu několik, ale vždy je nutné použití takových testů konzultovat s ošetřujícím lékařem.

Kolik stojí protilátkový test?

Cenu protilátkového testu ovlivňuje několik faktorů jako je druh technologie, kterou je vzorek analyzován či místo, kde je vzorek odebrán. Rozdíl je také, pokud byl vzorek zpracován u pacienta v režimu point-of-care či v laboratoři.

Cena zahrnuje poplatek za odběr či za samotnou analýzu. Poplatky jsou většinou kryty zdravotním pojištěním, pokud je test indikován ošetřujícím lékařem.

Vyšetření protilátek se provádí se vzorku krve, který je odebrán z žíly nebo z kapky krve pomocí lancety píchnutím do prstu. Test se většinou provádí v ambulanci lékaře nebo v nemocnici, ale existuje i možnost domácího testu.

Před testem

Před protilátkovým testem není nutné podstoupit žádnou specifickou přípravu. Měli byste ale indikujícímu lékaři sdělit případné příznaky onemocnění nebo zda jste očkováni.

Pokud používáte domácí protilátkový test, je nutné vždy důkladně pročíst příbalový leták a celý postup provést dle návodu.

Během testu

Pokud je analyzován vzorek krve, je nutné aplikovat elastickou manžetu na paži a dezinfikovat vnitřní stranu loktu. Injekční jehla se zavede do žíly, odebere se zkumavka krve a jehla se odstraní. Celý postup trvá několik minut a může být spojen s krátkou bolestí při zavádění a vytahování jehly.

Pokud se pro analýzu využije kapka krve získaná pomocí lancety, musí se nejdříve špička prstu dezinfikovat, a pak se miniaturní jehlou (tzv. lancetou) získá kapka krve.

Po testu

Po odběru krve za použití jehly je rána překryta náplastí a v některých případech je nutné na místo odběru několik minut lehce tlačit, aby se zabránilo krvácení. Místo vpichu může citlivé a může se objevit podlitina. Po testu je většinou možné se vrátit k běžným činnostem.

Pokud je využita metoda odběru pomocí lancety, je někdy nutné na ránu přiložit malou náplast, ale trvající následky jsou vzácné a po testu je možné se vrátit k běžným činnostem.

Obdržení výsledků testu

Některé testy protilátek se provádí tzv. v režimu point-of-care, což znamená, že jsou vzorky analyzovány přímo na místě a není nutné je zasílat do laboratoře. Tyto testy většinou spadají do kategorie rychlých testů a výsledky bývají k dispozici do 30 minut. Pokud je vzorek zaslán do laboratoře, lze očekávat výsledky do několika pracovních dní.

Výsledky můžete obdržet od svého ošetřujícího lékaře, který provedl rychlý test. Výsledkový list je také možné zaslat poštou či elektronicky.

Interpretace výsledků testu

Výsledek testu je typicky označen buď jako negativní nebo jako pozitivní. Pozitivní znamená, že protilátky proti SARS-CoV-2 byly ve vzorku nalezeny.

Obecně lze říct, že pozitivní výsledek protilátkového testu znamená předchozí infekci virem SARS-CoV-2, ale je možné, aby osoba, která nikdy infikována nebyla, měla pozitivní test. Toto je známo jako falešná pozitivita a může k ní dojít, pokud test detekuje protilátky jiného koronaviru.

Negativní test neznamená, že jste nikdy neměli COVID-19. Většinou hladina protilátek časem klesá a předpokládá se, že lidé, kteří měli slabé příznaky onemocnění nebo asymptomatickou infekci, vytvoří méně protilátek. Navíc někteří jedinci nevytvoří tento druh protilátek, ale vytvoří v odpovědi na infekci buňky imunitního systému, které se také na boji proti infekci podílí. Negativní protilátkový test tedy nelze využít pro vyloučení imunity sledovaného jedince.

Je velmi důležité hovořit s vaším ošetřujícím lékařem o interpretaci výsledků protilátkového testu. Pro vyloučení falešné pozitivity či falešné negativity, lékař hodnotí výsledky ve vztahu k příznakům onemocnění a pravděpodobnosti vystavení infekci virem SARS-CoV-2.

Jsou výsledky testu přesné?

Existují různé druhy protilátkových testů a všechny nejsou srovnatelně přesné. Obecně ale platí, že všechny schválené testy poskytují spolehlivé výsledky.

I když testovací metody dokážou spolehlivě určit, zda jsou protilátky přítomné, několik faktorů může ovlivnit přesnost testu a interpretaci výsledků:

Zkřížená reakce: SARS-CoV-2 je jeden z koronavirů. Některé z ostatních koronavirů jsou běžné a je možné, že test chybně detekuje protilátky proti jednomu z nich jako protilátky proti SARS-CoV-2.

Načasování testu: až několik týdnů může trvat, než se protilátky vytvoří, což znamená, že test provedený moc brzy po infekci může mít negativní výsledek. Navíc hladina protilátek časem klesá, takže provedení testu moc dlouho po infekci nemusí správně ozřejmit přechozí infekci.

Očkování: po očkování proti onemocnění COVID-19 se v těle tvoří protilátky proti specifické části viru SARS-CoV-2, která se nazývá spike protein. Protilátkové testy, které detekují tyto specifické protilátky, mohou po očkování vykazovat pozitivní výsledek. Přítomnost protilátek proti jiným proteinům SARS-CoV-2 může napovědět, že se jedná spíše o přechozí infekci než o efekt očkování, takže je nutné popsat, který druh protilátek test sleduje.

Metoda testování: zvolená metoda testování může ovlivnit přesnost testu.

Potřebuji ověřovací test?

Nutnost dalších vyšetření závisí na důvodu provedení protilátkového testu. Pokud trpíte příznaky onemocnění, mohou být provedena vyšetření, která sledují váš zdravotní stav.

Otázky týkající se interpretace testu pro vašeho ošetřujícího lékaře

Pokud vám byl proveden sérologický test týkající se COVID-19, následující otázky vám mohou pomoci při rozhovoru s vaším lékařem:

Jaký byl výsledek mého testu?

Znamená výsledek testu, že jsem prodělal nebo neprodělal onemocnění COVID-19?

Jak moc důvěřujete testu?

Jsou nutné nějaké ověřovací testy?

Diagnostika COVID-19 může zahrnovat různé druhy testů. Následující tabulka poskytuje přehled testů, které lze pro diagnostiku využít, a jak a proč se provádí:

Druh testu

Důvod provedení

Druh vzorku

Protilátkový test

Průkaz proběhlé infekce

Krev/sérum

Antigenní test

Průkaz probíhající infekce

Výtěr z nosohltanu

Molekulární metody a PCR

Průkaz probíhající infekce

Výtěr z nosohltanu, sliny

Následující text osvětluje, jak je protilátkový test odlišný od antigenního či PCR.

Jak je protilátkový test odlišný od antigenního testu?

Protilátkový test typicky prokazuje již proběhlou infekci virem SARS-CoV-2. Oproti tomu, antigenní testy prokazují právě probíhající infekci.

Antigeny jsou bílkoviny nacházející se na povrchu virové částice. Protilátky jsou však produkovány imunitním systémem hostitele a podílí se na boji proti infekci. Antigeny jsou tak prokazatelné již brzy po začátku infekce, kdy je v organismu přítomno velké množství viru, a tak se díky nim dá prokázat aktivní infekce.

Antigenní testy se provádí ze vzorku výtěru z nosohltanu, ale protilátkový test ze vzorku krve.

Jak je protilátkový test odlišný od PCR a molekulárních metod?

PCR a další molekulární metody jsou způsoby průkazu probíhající infekce virem. Toto je zásadní rozdíl oproti sérologickým testům, které zachycují již proběhlou infekci. Molekulární metody využívají vzorky z dýchacího ústrojí, avšak protilátkové testy zpracovávají krevní vzorky.


Tento článek byl naposledy přezkoumán dne 12. říjen 2022.
Tento článek byl naposledy změněn 12. říjen 2022.