Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na výroční tiskovou konferenci k 15 letům české verze LabTestsOnline.cz, která se koná v budově Univerzity Karlovy v Malé aule Karolina, Praha 1, Ovocný trh 560/5 dne 12. října 2023 od 14.00 hod.

Program konference:

 • Úvodní slovo

  prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

  president elect 2024-2025 EFLM, člen Rady LabTestOnline.cz

 • Zdravice European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

  Tomris Ozben
  president EFLM

  Mario Plebani
  president elect 2022-2023 EFLM

 • Představení projektu LabTestsOnline.cz

  prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
  místopředseda České společnosti klinické biochemie ČLS JEP, předseda Rady LabTetstOnline.cz

 • Zdravotní gramotnost a její přínos pro pacienta

  Ing. Zdeněk Kabátek
  ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny

  prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
  předseda České lékařské společnosti JEP

  RNDr. Tomáš Komenda, Ph.D.
  Ústav zdravotních informací a statistiky, koordinátor projektu NZIP

 • Jak LabTestsOnline pomáhá v různých oblastech medicíny

  prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
  předseda České kardiologické společnosti ČLS JEP

  prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
  předseda České společnosti pro aterosklerózu ČLS JEP

  doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D.
  zástupkyně České onkologické společnosti ČLS JEP

  prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.
  předseda České diabetologické společnosti ČLS JEP

  prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
  předseda České internistické společnosti ČLS JEP

 • Dotazy a diskuze

 • Závěr

Záštitu poskytli:

ministr zdravotnictví České republiky Vladimír Válek

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc, předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně

rektorka Univerzity Karlovy prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.