COVID-19 se stal nedílnou součástí dnešního každodenního života. Mnoho lidem změnil způsob života – školní docházku, práci z domova, volnočasové aktivity i nakupování.  I když se restrikce zmírnily (až vymizely), dochází k jednorázovým „vlnám“ a testování je stále velice důležité pro cestování. Takzvané domácí testování je především známé v zahraničí (USA, GB), a proto si je pro úplnost představíme.

COVID-19 je onemocnění způsobené infekcí koronavirem typu SARS-CoV-2. Existuje několik způsobů testování na COVID-19. Jedním z nich je molekulární metoda RT-PCR (polymerázová řetězová reakce s reversní transkriptázou). Vyšetřovaným materiálem je nasofaryngeální výtěr nebo odběr ze slin, což je případ domácích testů.

V zahraničí existují různé možnosti domácího PCR testu. Sady většinou obsahují odběrovou soupravu a obalový materiál pro odeslání do laboratoře poštou nebo kurýrní službou. V ČR je zatím dostupná pouze jedna sada značky Gargtest, kterou je potřeba do vyšetřující laboratoře (zatím 3) dopravit na vlastní náklady.

Podle Abigail Kang jsou domácí PCR testy pohodlným způsobem, jak získat velmi přesné výsledky.

Účel domácích PCR testů COVID-19

Jako u jiných RT-PCR testů na průkaz SARS-CoV-2 je účelem testu diagnostika, screening a monitoring onemocnění COVID-19.

-          Diagnostika – stanovení onemocnění ve chvíli, kdy pacient již má příznaky. V případě onemocnění COVID-19 se standartně používá laboratorní PCR testování.

-          Screening – testování onemocnění v době, kdy se u pacienta neobjevily žádné příznaky.

-          Monitoring – sledování vývoje nemoci.

Obecně vzato je ale zlatým standardem nechat si vyšetření provést u lékaře (ev. v odběrovém centru), protože je méně pravděpodobné, že dojde k lidské chybě a následně by tím byl ohrožen výsledek testu.

Domácí PCR test na COVID-19 je pohodlný a může Vám usnadnit ověření vašeho zdravotního stavu.

Při cestování do některých zemí je neustále vyžadován test PCR i po příjezdu do dané země, takže se s tímto modelem testování, bez návštěvy lékaře či odběrového centra můžete setkat.

Co testy analyzují?

Domácí test PCR detekuje, zda váš odebraný vzorek obsahuje nukleovou kyselinu viru SARS-CoV-2.

RT-PCR je molekulární metoda detekující přítomnost dané nukleové kyseliny. Principem je opakované kopírování genetické informace a následné označení fluorescenční značkou, díky níž je genetická informace měřitelná. Pro správnou laboratorní praxi je nezbytné, aby odběrová sada měla označení CE-IVD a laboratoř měla akreditaci.

Jak fungují domácí testy Covid-19 PCR?

Neexistují přesná pravidla pro to, kdy byste měli provádět domácí PCR testy na COVID-19.

Pokud máte příznaky COVID-19, měli byste se neprodleně poradit se svým lékařem. Váš lékař Vám doporučí nejvhodnější možnost testování.

Domácí PCR test lze použít pro screening COVID-19 u lidí, kteří nemají příznaky, ale je důležité pamatovat na to, že v některých případech bude stále preferováno PCR s odborně provedeným odběrem. Příklady, kdy lze využít domácí PCR:

-          Po blízkém kontaktu s člověkem nakaženým SARS-CoV-2

-          Po pobytu na místě s vysokým rizikem nákazy např. velké shromáždění lidí

-          Pokud pracujete v léčebně dlouhodobě nemocných, domově seniorů, azylovém domě…

-          Před lékařským zákrokem (operací)

-          Před léčbou ovlivňující váš imunitní systém

-          Před cestováním, návratem do práce a jinými činnostmi, kde je potřeba negativní test na COVID-19

Pro domácí PCR test na COVID-19 se nejprve poraďte se svým lékařem, zda je tento způsob testování vhodný. Také je potřeba si ověřit (např. pro cestování), zda tento způsob testování je v dané cílové destinaci uznáván.

Který domácí test Covid-19 PCR byste si měli vybrat?

Domácí testy PCR jsou mimo jiné odebrány vámi, ale analyzovány laboratoří, a proto jsou přesnější než rychlé antigenní testy. Při výběru domácího testu si zkontrolujte, zda je v ceně zahrnuto také poštovné a za jak dlouho Vám laboratoř dodá výsledky.

V ČR je v tuto chvíli dostupná pouze odběrová souprava Gargtest, kterou musíte sami dopravit do jedné ze 3 laboratoří a v jejíž ceně tedy není zahrnuta ani doprava ani cena vyšetření.

Výhody a nevýhody domácích testů Covid-19 PCR

Výhody

-          Pohodlí: Vzorek k testování si můžete odebrat doma v čase, který Vám vyhovuje.

-          Dodržení sociálního odstupu: Vzorek si odebíráte sami, nemusíte tedy chodit do lékařské ordinace nebo do odběrového centra.

-          Snížení nepohodlí při odběru vzorku slin: Většina domácích testů využívá odběr ze slin.

-          Možnost rychlých výsledků testu: Pokud máte sadu pro samotestování, která obsahuje i přístroj pro analýzu vzorku, můžete získat výsledky do 30 minut.

Nevýhody:

-          Riziko kontaminace vzorku: Může dojít k náhodné kontaminaci nebo může být vzorek nesprávně odebrán a být falešně negativní.

-          Možnost snížení přesnosti testu: Testy pro domácí užití jsou obecně méně přesné než laboratorní testy, ačkoli oba jsou obecně spolehlivé.

-          Může být vyžadováno opakování testů: V některých případech může lékař chtít potvrdit domácí test druhým testem, který odebírá i zpracovává medicínsky vyškolený personál.

Také je potřeba sledovat aktuální situaci v dané zemi, zda pro průkaz negativní testu postačí domácí PCR.

-          Nemusí být hrazen pojišťovnou

Interpretace výsledků domácích testů

Výsledky domácího PCR testu COVID-19 jsou obvykle hlášeny jako pozitivní nebo negativní.

Pozitivní test znamená, že ve vašem vzorku je přítomna nukleová kyselina viru. Pokud je váš test pozitivní, řiďte se pokyny ministerstva zdravotnictví země, ve které se nacházíte.

Negativní test znamená, že ve vašem vzorku nebyla detekována nukleová kyselina SARS-CoV-2.

Pokud máte příznaky onemocnění COVID-19 a negativní výsledek, poraďte se se svým lékařem.

Pokud máte příznaky onemocnění COVID-19, měli byste se obrátit na svého lékaře, i když máte negativní výsledek domácího testu. Kromě toho je důležité dodržovat ostatní platná bezpečnostní opatření v souvislosti onemocnění COVID-19 (nošení roušky, mytí rukou, vyhýbání se blízkému kontaktu atd.).

Jsou výsledky testů přesné?

Obecně lze říci, že domácí testy PCR jsou citlivější než antigenní testy, které detekují vir pouze v infekční fázi. Přesnost výsledku také ovlivňuje správná metodika odběru, odběrová sada a diagnostická souprava.

Domácí PCR testy na COVID-19 byly vyvinuty teprve nedávno, a proto není ještě dostatek srovnávacích studií. Přesto už jsou první zmínky, že tato metodika je méně přesná než PCR provedené v laboratoři s odběrem u lékaře nebo v odběrovém centru.

Potřebuji následné testy?

To, zda budete potřebovat nějaké následné testy nebo opakování PCR v laboratoři, závisí na důvodu testování a výsledku testu. Podle vašich příznaků mohou být/je vhodné použít k posouzení vašeho zdravotního stavu další testy.

Otázky pro vašeho lékaře po domácím testování

Pokud jste podstoupili domácí PCR test na COVID-19, je vhodné probrat výsledky s lékařem. Můžete se zeptat např.:

-          Je test, který jsem podstoupil, spolehlivý?

-          Je potřeba podstoupit nějaké dodatečné testy?

-          Jaká opatření mám na základě výsledku vyšetření přijmout?

Laboratorní test PCR pro detekci SARS-CoV-2

PCR je molekulární metoda detekující přítomnost dané nukleové kyseliny. Důležitým rozdílem je odběr vzorku. Pro jakékoliv vyšetření je nutné provést validní odběr vzorku. Dále je rozdíl v použité diagnostické soupravě a metodice, zda jde o klasické PCR nebo tzv. point-of-care testování. Klasická metoda PCR nám poskytne výsledky za 1,5-4h. Metoda typu point-of-care do 30min.

Antigenní testy

Rychlá a levná detekce virové partikule. Tyto testy se provádí (stejně jako PCR) z nasofaryngeálního výtěru či ze slin. Existuje verze laboratorní i pro domácí použití. Jsou považovány za méně spolehlivé než PCR, a proto je často jejich výsledek potvrdit ještě výsledkem z PCR.

Testy na protilátky

Na rozdíl od PCR nebo antigenních testů, tyto testy prokazují proběhlou infekci. Protilátky jsou totiž proteiny, které se vytvoří jako imunitní odpověď na SARS-CoV-2. Jejich detekce probíhá z krevního séra.


Tento článek byl naposledy přezkoumán dne 13. říjen 2022.
Tento článek byl naposledy změněn 13. říjen 2022.