Vítejte na mezinárodním a nekomerčním webovém portálu LabTestsOnline. Je určen především vám laikům a pacientům, aby vám poskytl vám dodatečné informace k výsledkům testů, které jste již podstoupili, anebo na které se v brzké době chystáte. Zároveň slouží i zdravotnickým pracovníkům pro rychlou a aktuální orientaci v novinkách laboratorní medicíny. Naleznete zde popis jednotlivých onemocnění, příznaky a symptomy, seznam testů, které slouží k diagnostice a monitorování léčby, možnosti prevence, časné detekce a terapie.
Informace na tomto portálu vám pomohou i pro porozumění významu screeningu v různých obdobích života a to již od narození, přes období těhotenství až ke screeningu u dospělých osob.
Zvýšením své zdravotnické vzdělanosti si snížíte pocit nejistoty, který může vzniknout třeba nejasným vysvětlením lékaře anebo nepochopením velkého množství informací přijímaných ve stresu. Podle zjištění Evropské unie je běžné, že pouze 20 % pacientů v ordinaci porozumí, co jim říká lékař a LabTestsOnline nabízí pacientům celého světa, aby si potřebné informace vyhledali sami v pohodlí svého domova.
Letáček se seznamem nejběžnějších vyšetření vám pomůže, abyste si u lékaře snadno mohli poznamenat, na která vyšetření vás lékař posílá a jaké informace o svém zdravotním stavu od nich můžete očekávat.

Jak to vypadá v laboratoři? Jak se provádí vyšetření a kde vznikají výsledky? Přečtěte si náš článek v PDF

Veškeré překlady jsou adaptovány na podmínky a zákonitosti České republiky.

NOVÝ letáček se seznamem vyšetření ke stažení zde (PDF)

Ministerstvo zdravotnictví podporuje LabTestsOnline.


Tento text byl vložen 24.06.2010

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?