O laboratorním vyšetření

O laboratorním vyšetření Laboratorní vyšetření přinášejí asi 70 – 80 % informací o pacientovi v nemocnici (klinicko-biochemické testy tvoří 60 – 70 % všech laboratorních vyšetření). Jejich význam neustále roste, jsou zaváděny nové, stále citlivější a specifičtější testy, které...

Příprava na laboratorní vyšetření

Příprava na laboratorní vyšetření Čas vlastní analýzy v laboratoři tvoří jen menší část z doby, která musí uběhnout od ordinace laboratorního vyšetření až po okamžik, kdy ošetřující lékař dostane jeho výsledek. Laboratorní vyšetření kromě vlastní analýzy zahrnuje přípravu pacienta, odběr, event. skladování a zaslání odebraného materiálu do laboratoře – tedy období ...

Provádění laboratorních testů doma

Provádění laboratorních testů doma Většina laboratorních testů se provádí na specializovaném pracovišti – v klinické laboratoři. Rozvoj přístrojové techniky však dnes umožňuje v případě potřeby provést laboratorní vyšetření přímo u nemocného – na operačním sále, jednotce intenzivní péče, při výjezdu záchranné služby. Tento způsob je obvykle označován „point-of-care ...

Personalizovaná medicína

Personalizovaná medicína V kapitole Laboratorní medicína založená na důkazech jsme se dozvěděli, že nové laboratorní vyšetření (stejně jako nový lék apod.) by mělo být zavedeno jen na základě podrobného testování na velké skupině nemocných a zjištění, že vyšetření je skutečně přínosné. Potřeba a výhody nové laboratorní metody či nového způsobu léčby musí být tedy potvrzeny a ...

Laboratorní medicína založená na důkazech

Laboratorní medicína založená na důkazech V posledních letech se setkáváme se stále rostoucím počtem diagnostických metod, vyšetřovacích i léčebných postupů, jsou k dispozici stále nové laboratorní testy, ale i léky. Je nový, dosud neužívaný test lepší než ten starý, léta „zaběhnutý“? Pomůže nový lék lépe zvládnout chorobný stav než všechny dosud užívané léky? Navíc stejný ...

Referenční hodnoty a jejich význam

Referenční hodnoty a jejich význam Každý, kdo se setká s výsledkem laboratorního vyšetření, zajímá se především, zda je změřená hodnota „normální“ (fyziologická), snížená či zvýšená. Výsledek je tedy třeba porovnat s rozmezím fyziologických hodnot. Podle toho, jak se toto rozmezí určuje, hovoříme nejčastěji o referenčních hodnotách a určujeme dolní a horní referenční mez. ...

Vydávání výsledků laboratorních vyšetření

Vydávání výsledků laboratorních vyšetření V laboratorním nálezu, jak ho vydávají jednotlivé laboratoře, nejdeme všechny potřebné údaje o nemocném. Patří sem jeho jméno, evidenční číslo (většinou odpovídá rodnému ...