Trombocyty

Další název: Krevní destičky, PLT
Oficiální název: Trombocyty
Související vyšetření: Krevní obraz, Nátěr periferní krve, Von Willebrandův faktor, Koagulační faktory, APTT, Funkce destiček

Proč se nechat vyšetřit?
Vyšetření stanovuje počet krevních destiček ve vzorku krve, je součástí běžného vyšetření zdravotního stavu. Dále se používá při vyhledávání, stanovování diagnózy a sledování stavů a chorob, které mají vliv na krevní destičky. Např. krvácivých chorob, onemocnění kostní dřeně a jiných právě probíhajících chorob                                                                         

Kdy se nechat vyšetřit?
Vyšetření se provádí jako součást rutinního krevního obrazu. Provádí se při nevysvětlitelném nebo prodlouženém krvácení, nebo při výskytu klinických příznaků, které mohou být vyvolány poruchou krevních destiček.

Požadovaný druh vzorku
Vzorek krve, odebraný obvykle z vaší žíly na paži, nebo píchnutím do prstu, ucha (děti a dospělí). U novorozenců je navíc možnost provést odběr píchnutím  do paty.

.Je nutná příprava?

Příprava není nutná.


Tento text byl vložen27.05.2009

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?